Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Aktuality
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Festival „ HORY a MESTO MARTIN “ Festival sa konal dňa 22.10.2019 v kine Moskva v Martin. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov II.D triedy našej školy. Dokumentárny film zachytávajúci prácu ochranárov vo Veľkej Fatre a Turčianskej kotline ponúkol rôzne pohľady na spôsob života medveďov v našom regióne. Film obsahoval veľmi veľa kamerových prenosov priamo zo života medveďa hnedého v Turci. Druhá časť bloku sa zaoberala polodivokým chovom koní vo voľnej prírode na Muránskej planine. Dopoludnie bolo veľkým prínosom a úplne iným pohľadom na faunu v našom okolí a iným pohľadom na najväčšieho dravca v našom regióne.                                                                                                                                                                             Ing.Abrosimovová Želmíra
HODINA DEŤOM Ďakujeme žiakom SOŠD, ktorí vyzbierali dňa 14.11. 2019 sumu 89,42 € v celoslovenskej zbierke Hodina deťom.