Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Členovia žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa
Meno a Priezvisko:
Matúš Holzer - Predseda
Juraj Šebesta - Podpredseda
Daniel Šiška
Veronika Bohucká
Filip Pavelčák
Zuzana Lahutová
Peter Hudec
Dávid Mutina
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Trieda:
II.BCO
I.A
III.A
IV.AO
I.AO
I.AO
I.BCM
III.A
Lucia Hulínová
Radka Botková
11
II.BCO
II.BCO
Martina Marková
4
III.O
Štatút žiackej školskej rady
Žiacka školská rada SOŠD
Koordinátor: Mgr. Dušana Tomčíková
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa