Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Predmetové komisie
Mgr. Ľubica Zacharová   triedna IV.BC Mgr. Anna Mrázová   triedna III.A Mgr. Viera Kolesárová   triedna II.A Mgr. Jana Hanečáková RNDr. Gabriela Povrazníková PaedDr. Katarína Trnovská   triedna III.BO Mgr. Dušana Tomčíková Mgr. Petra Latková Taldová   triedna I.A
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
1. Predmetová komisia akademických predmetov vedúca PK zástupkyňa VPK členovia PK 2. Predmetová komisia profesijných predmetov elektro vedúca PK zástupkyňa VPK členovia PK 3. Predmetová komisia profesijných predmetov doprava + ekonomika vedúca PK zástupkyňa VPK členovia PK 4. Metodické združenie pre VMV vedúca MZ zástupkyňa  VMZ členovia   MZ
Ing. Slávka Klencová   triedna II.BCO Ing. Melánia Prušková Ing. Ivan Kapusta   triedny II.NDE Ing. Iveta Cerjanová Ing. Andrea Rendeková   triedna II.BCM František Vronka   Mgr. Dušan Striško Zuzana Koleková Ing. Viera Tomašcová
Ing. Katarína Lengyelová   triedna I.AO Ing. Ľubica Bednárová   triedna IV.AO, I.NDE Ing. Želmíra Abrosimovová   triedna III.D Ing. Alexandra Kovalčíková   triedna II.D Mgr. Jozef Petrovič Ladislav Jurčacko Ing. Milan Denko Dušan Rišian Roman Smolka Ing. Matúš Pakán
Anna Brozmanová Mgr. Marta Čierna Ing. Viera Bělohlávková                                              Mgr. Lucia Kopecká Adriana Fedorová                                              Mgr. Iveta Bieliková Mgr. Milan Sýkora PhD Mgr. Jozef Brezňan