Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Kontakty - Vedenie školy
Riaditeľka: PhDr. Jarmila Matejčíková 043 / 428 25 39 jmatejcikova@sosd.sk
Zástupca pre teoretické vyučovanie:   Ing. Iveta Cerjanová 043 / 428 26 24 icerjanova@sosd.sk
Zástupca pre praktické výučovanie: Ing. Milan Denko 043 / 428 14 86  kl.150 mdenko@sosd.sk
Zástupca pre VMV: PhDr. Magdaléna Krejčírová 043 / 430 33 38 mkrejcirova@sosd.sk
Zástupca pre THÚ: Ing. Dagmar Šebová 043 / 428 25 39 043 / 428 14 86  kl.151 dsebova@sosd.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
043 / 428 14 86
170 55 211
20 20 59 85 80
sosdmt@sosd.sk
www.sosd.sk
tel. vrátnica školy:
IČO:
DIČ:
e-mail:
stránka školy:
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba: