Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita
Maturita 2020
Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM. TERMÍNY EČ a PFIČ MS 2020 Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020 • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk • 19. marec 2020 (štvrtok) – matematika Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2020 • 31. marca - 03. apríla 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS • 03. - 08. septembra 2020
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa