Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita 2021
Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov: • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok), • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk   dňa 17. marca 2021 (streda), • matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok), • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 19. marca 2021 (piatok). Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021. OŠ OÚ Žilina určí termíny internej časti MS, okrem písomnej formy v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. D ni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na Zmaturuj.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa