Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita
Maturita online 2015 Naša škola sa zapojila do generálnej skúšky Maturity online 2015 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci si odskúšali túto novú formu písomných maturitných skúšok  a 20 z nich sa rozhodlo maturovať online zo slovenského jazyka a literatúry a 6 z matematiky.
MATURITNÁ SKÚŠKA V MIMORIADNOM OBDOBÍ FEBRUÁR 2017 Opravný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom období február v SOŠD je stanovený na deň: 15. február 2017 – ANJ o 7.30 h (9 žiakov) 15. február 2017 – PČOZ o 7.30 h (1 žiačka) Skúšky sa začínajú prípravou prvého žiaka v uvedenej hodine podľa harmonogramu, ktorý zverejníme na výveske vo vestibule SOŠD na začiatku februára. Informácia telefonicky: kancelária zástupkýň riaditeľky 043/ 4282624; informácia mailom:                                                                                                                                                      
MATURITA 2017 Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne sa uskutoční v dňoch: 14. 03. 2017 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 15. 03. 2017 (streda) – anglický jazyk Náhradný termín EČ a PFIČ sa uskutoční v dňoch 4. – 7. 04. 2017 v určenej škole regiónu. Praktická časť odbornej zložky MS sa bude konať v termínoch uvedených v tabuľke:
IV.A
2697 K  mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika
IV.B
Trieda
Odbor
2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
IV.C
3759 K  komerčný pracovník v doprave
II.NE
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2697 K  mechanik elektrotechnik - autoelektronika
3.5. - 4.5.2017
Termín
Ústna forma internej časti MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk) + teoretická časť odbornej zložky sa v SOŠD bude konať v dňoch 5. 06. 2017 – 9. 06. 2017.
Riaditeľstvo SOŠD
19.4. - 21.4.2017
2.5. - 4.5.2017
10.5. -12.5.2017
24.4.2017
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa