Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Výchovný poradca
Mgr. Viera Kolesárová - špeciálny pedagóg konzultačné hodiny: pondelok: 7:30-10:00 Stretnutia so zákonnými zástupcami žiakov po telefonickom dohovore. tel. kontakt: 043/4281486
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa