Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ponúka pre Vašich študentov (maturitného 4. ročníka) a absolventov voľné pracovné miesta na pozíciách: Elektromechanik, Mechanik, Rušňovodič, Zámočník dráhových vozidiel a voľné miesta v absolventskom programe ZSSK. Viac informácií o pracovných ponukách sa nachádza v prílohách.
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 4281486
Kurz pre rušňovodičov bude realizovaný v SIP Strečno so začiatkom od 26.10.2020.   Aby sme zaradili zamestnanca do internátneho kurzu potrebujeme nasledovné povinné dokumenty:   1 - Riadnu objednávku s prihláškou na skúšku v zmysle zmluvy č.1/2015/ÚIVP. 2 - Vyplnenú, podpísanú a potvrdenú prílohu k objednávke (formulár na internátny kurz – vid príloha) 3 - Podmienky na zaradenie na kurz rušňovodiča:   • Vek najmenej 20 rokov atď. v zmysle zákona 514/2009, §27– zodpovedá zamestnávateľ • Zdravotná spôsobilosť – zodpovedá zamestnávateľ (musí spĺňať pred zaradením do kurzu) • Psychická spôsobilosť – zodpovedá zamestnávateľ – ponúkame Vám realizáciu psychickej spôsobilosti na   našich pracoviskách) – kontakt na web stránke https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/ustredny-institut-vzdelavania-psychologie/kontakty/ (musí spĺňať pred zaradením do kurzu) • Školenie BOZP – BPR – zabezpečí Vám IV Zvolen, IV  Žilina, IV Bratislava, IV Košice– kontakt na web https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/ustredny-institut-vzdelavania-psychologie/ vzdelavanie/dokumenty-stiahnutie/ (musí spĺňať pred zaradením do kurzu) • Keď splníte predchádzajúce body, môže byť zaradený do kurzu, je treba odoslať dokumenty uvedené v bode 1) až 3).   Po doručení dokumentov Vám bude spracovaná a odoslaná cenová kalkulácia, ktorá bude obsahovať cenu za vzdelávanie a služby SIP Strečno.   Viac informácii o našom ubytovacom zariadení SIP Strečno nájdete na www.sipstrecno.sk
Voľné pracovné miesta pre absolventov Zoznam aktuálnych voľných pozícií v spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.: