Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ponúka pre Vašich študentov (maturitného 4. ročníka) a absolventov voľné pracovné miesta na pozíciách: Elektromechanik, Mechanik, Rušňovodič, Zámočník dráhových vozidiel a voľné miesta v absolventskom programe ZSSK. Viac informácií o pracovných ponukách sa nachádza v prílohách.
- majster odbornej výchovy - odbor elektro zameranie slaboprúd: nástup ihneď - majster odbornej výchovy - odbor elektro zameranie silnoprúd: nástup  september /2018 Pre podrobnejšie informácie kontaktujte p. Matisovú-Pavlovičovú tel.: 043 428 14 86  kl.20
Riaditeľka SOŠ dopravnej Martin – Priekopa  : prijme do pracovného pomeru  od 1. 9. 2018: - učiteľa/učiteľku – jazyk anglický  - dejepis, občianska náuka Rozsah úväzku : 100% Požadované vzdelanie : - vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z. - vysokoškolské II. Stupňa Požadované doklady : - žiadosť o prijatie do zamestnania -profesijný životopis - doklady o vzdelaní - súhlas uchádzača na používanie osobných údajov pre potreby prijatia v zmysle zákona 18/2018 Platové podmienky : - od 690,- do 944 €, plus započítaná prax od 0- 32 rokov -  mzdové rozpätie od 0 – 227,-€ - učiteľa/ učiteľku odborných predmetov Rozsah úväzku : 100% Požadované vzdelanie :  absolventa  ŽU – Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – zameranie železničná doprava  - II. stupňa Požadované doklady : - žiadosť o prijatie do zamestnania -profesijný životopis - doklady o vzdelaní - súhlas uchádzača na používanie osobných údajov pre potreby prijatia v zmysle zákona 18/2018 Platové podmienky : - od 690,-€  do 944 € plus započítaná prax od 0- 32 rokov mzdové rozpätie od 0 – 227,-€