Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ponúka pre Vašich študentov (maturitného 4. ročníka) a absolventov voľné pracovné miesta na pozíciách: Elektromechanik, Mechanik, Rušňovodič, Zámočník dráhových vozidiel a voľné miesta v absolventskom programe ZSSK. Viac informácií o pracovných ponukách sa nachádza v prílohách.
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 4281486
Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik vzdelanie: úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika alebo príbuzný odbor                  - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy (Bc.) so zameraním na elektrotechniku alebo silnoprúdovú techniku                  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy zamerané na elektrotechniku alebo silnoprúdovú techniku                  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.)                  - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na silnoprúdovú techniku                  - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2020 prax: minimálne 3 roky náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických                               zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie                               konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z. Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - slaboprúdová technika, mechanik elektrotechnik vzdelanie: úplné stredné odborné - odbor slaboprúdová technika alebo autoelektronika alebo                  - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy (Bc.) so zameraním na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku                  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy zamerané na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku                  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.)                  - výučný list v odbore slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika                  - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2020 prax: minimálne 3 roky   náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických                               zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie                               konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z. Majster odbornej výchovy - strojárskeho zamerania vzdelanie: úplné stredné odborné - strojárskeho zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore                  učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) strojárskeho zamerania                  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy strojárskeho zamerania                  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.)                  - výučný list strojárskeho zamerania                  - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2020 prax: minimálne 3 roky náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických                               zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie                               konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.
Vychovávateľ vzdelanie: Stredné odborné s maturitou, odbor vychovávateľstvo dátum nástupu: 1.9.2020 prax: minimálne 1 rok náplň, druh práce: výchovno - vzdelávacia činnosť zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí, zručností                               a návykov detí a žiakov. Vychovávateľ uskutočňuje výchovnú prácu s pridelenou skupinou                               žiakov, riadi ich metodicky a pedagogicky, zodpovedá za ich úroveň a výsledky. pracovný pomer: na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. práca na zmeny:  jednozmenný pracovný režim, od 14,00 do 22,00 hod. Platové podmienky: nástupný plat podľa zaradenia do platovej triedy a platového stupňa v závislosti                                 od započítanej praxe - v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. 738 € - 817€.
Učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra a dejepis vzdelanie: VŠ II. stupňa, pedagogické zameranie dátum nástupu: 01.09.2020 prax: minimálne 1 rok náplň, druh práce: Vyučovanie akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a dejepis v súlade                               s platnými učebnými osnovami. Výchovno - vzdelávacia činnosť žiakov. pracovný pomer: na dobu určitú s možnosťou predĺženia práca na zmeny:  jednozmenný pracovný režim Platové podmienky: základná zložka mzdy: 915 € + podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme                                 odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 553/2003 Z.z.