Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ponúka pre Vašich študentov (maturitného 4. ročníka) a absolventov voľné pracovné miesta na pozíciách: Elektromechanik, Mechanik, Rušňovodič, Zámočník dráhových vozidiel a voľné miesta v absolventskom programe ZSSK. Viac informácií o pracovných ponukách sa nachádza v prílohách.
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 428 1486
Vedúci vychovávateľ vzdelanie:  VŠ 2. stupňa odbor vychovávateľstvo, 1. atestácia dátum nástupu: 1.2.2020 prax: minimálne 5 rokov náplň, druh práce: Zabezpečovať chod školského internátu, dohliadať na výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, organizovať mimoškolské akcie, starať sa o materiálno-technické vybavenie ŠI. Riadiť a organizovať prácu na svojom úseku, zabezpečovať a kontrolovať plnenie úloh pre riadený útvar, zodpovedať za dodržiavanie termínov plánovaných a ostatných úloh útvaru podľa potreby. pracovný pomer: na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim platové podmienky: nástupný plat podľa zaradenia do platovej triedy a platového stupňa v závislosti od započítanej praxe - v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z.  1118 € + osobný príplatok + príplatok za vedenie.