Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ponúka pre Vašich študentov (maturitného 4. ročníka) a absolventov voľné pracovné miesta na pozíciách: Elektromechanik, Mechanik, Rušňovodič, Zámočník dráhových vozidiel a voľné miesta v absolventskom programe ZSSK. Viac informácií o pracovných ponukách sa nachádza v prílohách.
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 4281486
Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik vzdelanie: úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika alebo príbuzný odbor                  - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy (Bc.) so zameraním na elektrotechniku alebo silnoprúdovú techniku                  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy zamerané na elektrotechniku alebo silnoprúdovú techniku                  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.)                  - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na silnoprúdovú techniku                  - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2020 prax: minimálne 3 roky náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických                               zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie                               konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z. Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - slaboprúdová technika, mechanik elektrotechnik vzdelanie: úplné stredné odborné - odbor slaboprúdová technika alebo autoelektronika alebo                  - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy (Bc.) so zameraním na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku                  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy zamerané na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku                  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.)                  - výučný list v odbore slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika                  - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2020 prax: minimálne 3 roky   náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických                               zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie                               konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z. Majster odbornej výchovy - strojárskeho zamerania vzdelanie: úplné stredné odborné - strojárskeho zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore                  učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.) strojárskeho zamerania                  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                    prípravy strojárskeho zamerania                  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.)                  - výučný list strojárskeho zamerania                  - doplňujúce pedagogické štúdium dátum nástupu: 1.9.2020 prax: minimálne 3 roky náplň, druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických                               zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie                               konkrétnych úloh v podmienkach praxe. pracovný pomer: na dobu určitú práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim základná zložka mzdy: 738,50€ až 998,50 € podľa rokov praxe - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 138/2019 Z.z.