Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prenájmy
                                  Cenník tovarov a služieb platný od 1.9.2019 Stravné lístky pre žiakov SOŠD Martin - Priekopa -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava Stravné lístky zamestanci -  obed -  večera Stravné lístky pre cudzích stravníkov - závodné stravovanie -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava Prenájom návštevnej miestnosti pri vrátnici -  cena za prenájom na 1 hod. Prenájom jedálne -  cena za prenájom na 1 hod.    (počas prac. dní a víkendov mimo vykurovacieho obdobia) Prenájom malej zasadačky v budove AB č. 31 -  cena za prenájom na 1 hod.    (počas prac. dní a víkendov mimo vykurovacieho obdobia) Prenájom veľkej zasadačky na škole -  cena za prenájom na 1 hod.    (počas prac. dní a víkendov mimo vykurovacieho obdobia) Ubytovanie žiaka v školskom internáte -  Blok B mesačná cena / 1 žiak -  Blok A mesačná cena / 1 žiak Ubytovanie - starý internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Ubytovanie - nový internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Prenájom učebne - stará škola, nová škola / 1hod.    (počas prac. dní a víkendov mimo vykurovacieho obdobia) Prenájom multifunkčného ihriska -  cena za 1 hod. -  za každú začatú polhodinu Prenájom posilovne -  cena prenájmu na 1 hod    (počas prac. dní a víkendov mimo vykurovacieho obdobia) Prenájom telocvične -  cena za prenájom na 1 hod. pracovné dni    (počas prac. dní a víkendov mimo vykurovacieho obdobia) -  za každú začatú polhodinu Prenájom učebne Infocentra vrátane PC na 1 hod.
Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 043/4281 486 kl. 39
1,24€ 1,41€ 1,30€ 3,95€ 1,55€ 1,39€ 2,91€ 4,10€ 3,75€ 10,76€ 3,00€ 7,50€ - 15,00€ 6,00€ 11,00€ 27,00€ 23,00€ 7,50€ 95,00€ 8,00€ 100,00€ 6,00€ 11,00€ 5,50€  3,50€ 14,00€ 7,00€   12,00€
   Cenník doplnkových služieb k prenájmu miestností
Dataprojektor Plátno Flipchart Mikrofón + Ozvučenie Poháre Tanier hlboký Tanier plytký Tanier dezertný Príbor Šálka na kávu s podšálkou, lyžička Šálka na čaj Obrus Rýchlovarná konvica
15,-€/deň 3,-€/deň 7,-€/deň 15,-€/deň 0,10€/kus 0,10€/kus 0,10€/kus 0,07€/kus 0,20€/sada 0,17€/sada 0,10€/kus 0,50€/kus 2,00€/deň
OZNAM
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR na zabránenie šírenia COVID 19 došlo k plošnému uzatvoreniu všetkých škôl a školských zariadení od 16.3.2020 až do odvolania. V súlade s týmito opatreniami je v SOŠD Martin - Priekopa pozastavené prenajímanie miestností, ubytovanie v školskom internáte a poskytovanie stravovania až do odvolania.