Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prenájmy
Ubytovanie žiaka v školskom internáte -  Blok B mesačná cena / 1 žiak -  Blok A mesačná cena / 1 žiak Ubytovanie - starý internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Ubytovanie - nový internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac
Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 043/4281 486 kl. 39
27,00€ 23,00€ 8,50€ 105,00€ 9,50€ 110,00€
OZNAM
Cenník tovarov a služieb platný od 1.7.2020
                                  Stravné lístky pre žiakov -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava Stravné lístky zamestanci, dôchodcovia - bývalí zamestnanci -  obed -  večera Stravné lístky pre cudzích stravníkov - závodné stravovanie -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava
1,24€ 1,41€ 1,30€ 3,95€ 1,68€ 1,50€ 2,67€ 4,40€ 4,00€ 11,70€
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR na zabránenie šírenia COVID 19 došlo k plošnému uzatvoreniu všetkých škôl a školských zariadení od 16.3.2020 až do odvolania. V súlade s týmito opatreniami je v SOŠD Martin - Priekopa pozastavené prenajímanie miestností, ubytovanie v školskom internáte a poskytovanie stravovania až do odvolania.