Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prenájmy
Ubytovanie žiaka v školskom internáte -  Blok B mesačná cena / 1 žiak -  Blok A mesačná cena / 1 žiak Ubytovanie - starý internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Ubytovanie - nový internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac
Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 043/4281 486 kl. 39
27,00€ 23,00€ 8,50€ 105,00€ 9,50€ 110,00€
Cenník tovarov a služieb platný od 1.7.2020 Ceny sú stanovené v zmysle Smernice č.1/2020 riaditeľky Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa zo dňa 30.6.2020
                                  Stravné lístky pre žiakov -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava Stravné lístky zamestanci, dôchodcovia - bývalí zamestnanci -  obed -  večera Stravné lístky pre cudzích stravníkov - závodné stravovanie -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava
1,24€ 1,41€ 1,30€ 3,95€ 1,58€ 1,40€ 2,67€ 4,40€ 4,00€ 11,70€
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa