Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vzdelávanie
Elektronická žiacka knižka
INFORMÁCIA PRE RODIČOV Vstup do elektronickej žiackej knižky vyžaduje prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte na 1.rodičovskom stretnutí v školskom roku. V prípade, že máte záujem o skorší vstup, kontaktujte triedneho učiteľa Vašej dcéry/syna a dohodnite si spôsob prevzatia. Prajeme si vzájomne, aby žiacka knižka prispela ku zvýšeniu informovanosti o prospechu žiakov a najmä ku zlepšeniu ich výsledkov. S pozdravom: pedagogickí zamestnanci SOŠD                                                                                                          Martin-Priekopa 17.09.2012
Projekty
Táto škola je zapojená do projektu
Projekt realizuje
s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Dodávateľom školskej verzie  konstrukčného 2D&3D programu  progeCAD Professional je  konstrukčná a vývojová kancelária
Stredné školy
Stredné školy
Školský špeciálny pedagóg Mgr. Jana Habdáková Konzultačné hodiny:  1. a 2. streda v mesiaci v čase od 7:00 - 9:00 hod. na čísle 228 Školský špeciálny pedagóg poskytuje pomoc: 1.  Začleneným žiakom so zdravotným znevýhodnením, žiakom s nadaním a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 2.  Rodičom a pedagógom pri práci so žiakmi so ŠVVP
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program - Duálne vzdelávanie