Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vzdelávanie
Elektronická žiacka knižka
INFORMÁCIA PRE RODIČOV Vstup do elektronickej žiackej knižky vyžaduje prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte na 1.rodičovskom stretnutí v školskom roku. V prípade, že máte záujem o skorší vstup, kontaktujte triedneho učiteľa Vašej dcéry/syna a dohodnite si spôsob prevzatia. Prajeme si vzájomne, aby žiacka knižka prispela ku zvýšeniu informovanosti o prospechu žiakov a najmä ku zlepšeniu ich výsledkov. S pozdravom: pedagogickí zamestnanci SOŠD                                                                                                          Martin-Priekopa 17.09.2012
Projekty
Školský vzdelávací program
Študijné a učebné odbory v školskom roku 2017/2018
Študijné a učebné odbory v školskom roku 2018/2019
Kód odboru:
Názov študijného, alebo učebného odboru:
Stupeň vzdelania:
Počet žiakov:
Počet tried:
3759 K
komerčný pracovník v doprave
ISCED 3 A
24
1
2697 K
mechanik elektrotechnik
ISCED 3 A
30
1
2684 K
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle (experiment)
V školskom roku 2017/2018 v SOŠD otvárame nasledovné odbory
Denné štúdium
3758 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
2466 H 10
mechanik opravár - koľajové vozidlá
3762 H
železničiar
3763 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
ISCED 3 C
30
1
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Študijné odbory - denné štúdium
Učebné odbory - denné štúdium
Študijné odbory - denné štúdium
Učebné odbory - denné štúdium
Školský vzdelávací program - Duálne vzdelávanie