Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná
Táto škola je zapojená do projektu
Projekt realizuje
s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa
SOŠD - 2010
-  V roku 1883 sa stal prednostom železničných dielní pre opravu vozidiel Jozef Rampl, zásluhou     ktorého vznikla v roku 1887 učňovská škola s cieľom vychovávať vlastný učňovský dorast pre     potrebu dielní. Učňovská doba bola štvorročná a teória sa vyučovala v maďarskom jazyku     v nedeľu od ôsmej do dvanástej. -  V roku 1890 bola učňovská škola reorganizovaná a stala sa odbornou učňovskou školou    s 23 učňami. Vyučovalo sa v pracovnej dobe. Škola bola vybavená plastickými modelmi.    obrazovými pomôckami, technologickými zbierkami kovov. V roku 1894 ju navštívil uhorský    minister železníc a nariadil vybudovať takýto typ školy pre celé územie Uhorska, lebo dosahovala    dobré výsledky. -  Od roku 1912 sa odborná učňovská škola stala znova štvorročnou s pravidelným vyučovaním    a schválenými osnovami. -  Po prevzatí Košicko-bohumínskej dráhy správou ČSD v roku 1924 bola 20. decembra učňovská    škola zrušená. Vrútockí robotníci dielní viedli tuhý boj za jej obnovenie. Výnosom Ministerstva    dopravy a verejných prác sa 31. júla 1939 znova otvorila štvorročná učňovská škola pri Hlavnej    dielni vo Vrútkach a bolo prijatých 25 chlapcov. Postupne sa vybudovala nová škola s najmoder-    nejšími obrábacími strojmi, v ktorej vyučovali najlepší pracovníci. Učňovská doba sa zmenila na    trojročnú, s vyučovaním ôsmich remeselných odborov. -  V období Slovenského národného povstania bolo vyučovanie prerušené, učni pracovali so    zamestnancami na opravách lokomotív. Po oslobodení priestory pre vyučovanie zvyšovaním    počtu žiakov nestačili, a preto sa vyučovalo v rôznych prenajatých budovách v Martine. -  Požiadavky na prípravu robotníckeho dorastu sa však neustále zvyšovali, a tak sa začala    v roku 1963 výstavba celého areálu učilišťa pozostávajúceho z objektov - dielne, škola, telocvičňa,    internát, administratívna budova, jedálenský blok. Do užívania bol odovzdaný v roku 1966. -  Rozširovaním osnov teoretickej prípravy a zvýšeným počtom žiakov učilišťa (900) stali sa aj nové    priestory nedostačujúce. V roku 1984 sa začalo vyučovať v desiatich učebniach novej školskej    budovy, postupne pribudli nové sklady (1985), druhá budova domova mládeže (1987).
Vznik a história školy
1887
1887 - 1890
1890 - 1924
30.7.1939 - 31.7.1952
1952 - 1957
1957 - 1980
1980 - 31.3.1994
1.4.1994 - 2001
2001 - 31.8.2008
1.9.2008 - 31.12.2008
1.1.2009 - trvá
založenie učňovskej školy vo Vrútkach
Učňovská škola Vrútky
Odborná učňovská škola Vrútky
Učilište štátnych pracovných záloh Vrútky
Železničné odborné učilište Vrútky
Učňovská škola Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Martin - Priekopa
Združená stredná škola dopravná Martin - Priekopa
Stredná odborná škola Martin - Priekopa
Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa
Vývoj názvu školy:
23
25
690
2689
Počiatočný počet:
Rok 1939 - obnovená UŠ:
Počet absolventov v rokoch 1887 - 1924:
Počet absolventov v rokoch 1987 - 2001:
Najväčší rozkvet školy s najvyšším počtom absolventov, roky 1967 - 1986:
Počty žiakov:
4149
Prehľad vyučených žiakov za obdobie 100 rokov:
obdobie:
počet:
5 roč. štúdium:
SŠ pracujúcich:
4 r. štúdium:
spolu vyučených:
spolu:
1887-1924
1924-1939
1939-1952
1952-1957
1957-1967
1967-1986
690
350
747
1258
3017
6062
386
192
554
7194
386
192
554
4149
1258
747
350
690
30
742
78
Súčastný počet tried:
počet žiakov:
pedagogickí pracovníci (učitelia, majstri, vychovávatelia):
Počet absolventov za obdobie rokov 1987 - 2003 Počet absolventov SPŠD: 220 To znamená, že naša škola počas svojej existencie vychovala približne 10 200 absolventov
45
54
učiteľský zbor:
ostatní zamestnanci:
Roky:
Vedenie školy:
01.12.1956 - 31.07.1976
Riaditeľ:
Jozef Ľubušky
1952:
01.08.1976 - 30.06.1989
01.07.1989 - 31.01.1990
01.02.1990 - 30.06.2008
01.07.2008 - 21.01.2009
22.01.2009 - doteraz
Vojtech Ľuptovský
Anton Milučký
Ing. Ladislav Valko
Ing. Ján Weiss
Ing. Viera Žemberová
PhDr. Jarmila Matejčíková
rok 1977
rok 1987
rok 1992
rok 1997
Informácie o popularizačnom vydaní:
Odborné učilište železničných opravovní a strojární Martin - Vrútky
100 Stredné odborné učilište železničné Martin - Vrútky
Stredné odborné učilište železničné Vrútky
110 Stredné odborné učilište železničné Martin - Priekopa
Farebné brožované vydania s obrázkami
aktualizované: 17.06.2015
Vaše pripomienky a návrhy:
TOPlist
rok 2012
125 rokov - Cesty Strednej odbornej školy dopravnej 1887 - 2012
Ponúkame:
Voľné miesta pre školský rok 2015/2016 2683 H 11  Elektromechanik - silnoprúdová technika 3762 H      Železničiar II. kolo prijímacích skúšok 3760 M - Prevádzka a ekonomika dopravy