Vitajte Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa využila obdobie piatich rokov na cestu návratu ku svojim koreňom -  k železničnej doprave. Železnice Slovenskej republiky túto školu zaradili k ďalším dvom školám - Košice  a Trenčín, aby zabezpečovali výchovu mladých ľudí pre železničnú dopravu. AKTUALITY
Termíny triednych rodičovských združení v šk.r. 2017/2018: 11.04.2018
OZNAMY SOŠ dopravnej
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   - Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
SPOLUPRACUJEME
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
SOŠ dopravná Martin-Priekopa, Zelená 2 Ti, milá žiačka, milý žiak, ponúka: „Prijímačky na nečisto“                              z matematiky a slovenského jazyka
Video z výstavy výrobkov a služieb 2018, ktorá sa konala na pôde Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
11. 4. 2018 sa organizoval ŽSK, Komenského 48, "Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK 2018". Turnaj bol vyhlásený pre žiakov strených škôl v pôsobnosti ŽSK a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Z našej školy sa turnaja zúčastnili dvaja žiaci: Juraj Barienčík a Marek Štefanča z I. A triedy. Bojovali za našu školu veľmi oduševnene, Juraj Barienčík skončil na 5. mieste v rámci regiónu Turiec.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Martin-Priekopa