Vitajte Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa využila obdobie piatich rokov na cestu návratu ku svojim koreňom -  k železničnej doprave. Železnice Slovenskej republiky túto školu zaradili k ďalším dvom školám - Košice  a Trenčín, aby zabezpečovali výchovu mladých ľudí pre železničnú dopravu. AKTUALITY
Termíny triednych rodičovských združení v šk.r. 2017/2018: 11.04.2018
OZNAMY SOŠ dopravnej
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   - Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
Rozhodnutím riaditeľky SOŠD Martin-Priekopa z dôvodu organizačných zmien v ŠI sa v školskom roku 2017/2018 od 01. 01. 2018 mení termín odchodu žiakov zo školského internátu k rodičom v piatok zo 16,00 hod. na 15,00 hod.! Uvedená zmena platí do odvolania riaditeľkou školy. PhDr. Jarmila Matejčíková  riaditeľka SOŠD a ŠI
SPOLUPRACUJEME
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
SOŠ dopravná Martin-Priekopa, Zelená 2 Ti, milá žiačka, milý žiak, ponúka: „Prijímačky na nečisto“                              z matematiky a slovenského jazyka
Video z výstavy výrobkov a služieb 2018, ktorá sa konala na pôde Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Martin-Priekopa