Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska     Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Martin ocenil osobnosti za rok 2020 Gratulujeme kolega Mgr. Milan Sýkora, PhD.    Cena dobrovoľníka mesta Martin výnimočnému dobrovoľnému darcovi krvi, ktorý zachraňuje životy a motivuje k tomu aj ostatných. Milan Sýkora je aktívny športovec, bývalý príslušník Policajného zboru SR s hodnosťou major. Aktuálne pôsobí na strednej škole. Navyše popri práci dobrovoľne a v nevídanej miere zachraňuje ľudské životy. Je dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi a krvných doštičiek. Vo svojich 46 rokoch daroval krv už  viac ako 200-krát. Na Slovensku ročne daruje krv vyše 300 tisíc ľudí, pravidelných darcov je len tretina z nich. Milan Sýkora okrem pravidelných odberov ochotne daruje krv či krvné doštičky aj na výzvu. Teda v situáciách, keď to nemocnica akútne potrebuje. V niektorých prípadoch tak nepriamo pomáha zlepšiť zdravotný stav iných ľudí, umožňuje uskutočniť komplikované operácie. Často pacientom doslova daruje život.      
Riaditeľka SOŠ dopravnej v Martine – Priekope vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre uchádzačov, ktorých možno prijať do prvého ročníka nadstavbového štúdia v školskom roku 2021/2022 v odbore: 3757 L dopravná prevádzka
Piatok 25.6 sa u nás v škole konala akcia s názvom ,,Konečne SPOLUUU!“. Stretli sa tu jednotlivé ročníky  a spoločne sme športovo oslávili tento deň.
Vážení rodičia,    ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.   Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.   Na základe tejto informácie Vás prosíme vyjadriť sa obratom na mail sosdmt@sosd.sk, či máte o spomínané testy záujem.
riaditeľstvo SOŠD Martin-Priekopa
Vážení rodičia, žiaci a kolegovia, v prílohe Vám posielame list RUVZ Martin. Prosíme Vás, aby ste si ho pozorne prečítali a v prípade nakazenia COVIDom postupovali podľa pokynu. Ďakujeme , že chránite zdravie a život Vás,Vašich detí a našich pedagógov. Želáme Vám veľa zdravia                                   
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, žiaci, Úrad verejného zdravotníctva SR spracoval manuál s názvom "Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste". Prosíme Vás, aby ste si ho pozorne prečítali. Ďakujeme , že chránite zdravie a život Vás,Vašich detí a našich pedagógov. Želáme Vám veľa zdravia S pozdravom
riaditeľstvo SOŠD Martin-Priekopa