Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Súťaže
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa