Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Súťaže
V apríli sa zúčastnil žiak IV.A triedy Robo Gajdoš EkoKvízu v rámci SR, kde sa umiestnil na 50. mieste Podujatie zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA – Slovak Youth Institute.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa