Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 428 25 39
Vyučovanie akademických predmetov matematika. Dátum nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Náplň (druh) práce Vyučovanie akademických predmetov matematika. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky: Pracovný čas : od 7:30 do 14:30 h. Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti Všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, od 942,50 € Počítače: MS Excel, MS Word – pokročilá úroveň Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť Profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť
Pomocný nočný vychovávateľ Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie   dátum nástupu: ihneď prax: vhodné aj pre absolventa náplň, druh práce: Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v školskom zariadení, zabezpečenie dodržiavania BOZP a PO, školského poriadku školského internátu a režimu dňa žiakmi, dohľad v noci v školskom zariadení. pracovný pomer: na zástup počas PN práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim: od 22,00 h - do 6,00 h Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie v rozpätí  od 709 € - 851 €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe, príplatky za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu.
Hlavný majster odborného výcviku - profesia elektrotechnika, doprava Dátum nástupu: ihneď pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie:   úplné stredné odborné - odbor zameraný na strojárstvo, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)  so zameraním na elektrotechniku alebo dopravu, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané   na elektrotechniku alebo dopravu, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odborného výcviku (Bc.), výučný list v odbore elektrotechniku alebo dopravu, doplňujúce pedagogické štúdium spĺňať podmienky v súlade s §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Požadované doklady:  Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe a riadenie zamestnancov Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 938 € do 1267,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Majster odborného výcviku - profesia strojárstvo Dátum nástupu: ihneď pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie:  úplné stredné odborné - odbor zameraný na strojárstvo, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)   so zameraním na strojárstvo, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané na strojárstvo, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odborného výcviku (Bc.), výučný list v odbore strojárstvo, doplňujúce pedagogické štúdium Požadované doklady:  Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 938 € do 1267,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Majster odborného výcviku - profesia železničná doprava Dátum nástupu: 1.10.2023 pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie: úplné stredné odborné - odbor zameraný na železničnú dopravu -vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)   so zameraním na železničnú dopravu, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané   na železničnú dopravu, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odborného výcviku (Bc.), výučný list v odbore železničiar, doplňujúce pedagogické štúdium požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania ,profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 938 € do 1267,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Údržbár Dátum nástupu: ihneď Pracovný pomer a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia. Náplň (druh) práce Oprava a výmena poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže, údržba exteriéru školy ( kosenie), odborné a remeselné práce, výkon opráv rôzneho druhu. Pracovné podmienky: Pracovný čas : od 7:30 do 14:30 h. Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe: Aspoň 1 rok Zručnosti, schopnosti: Všeobecné spôsobilosti, manuálna zručnosť, samostatnosť. Platové podmienky:V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe  v rozpätí od 694,50- do 833,50 €. Ďalšie požiadavky:Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť Osobnostné predpoklady: Zodpovednosť, spoľahlivosť, praktické myslenie, lojálnosť, diskrétnosť.