Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 428 25 39
Vyučovanie akademických predmetov matematika. Dátum nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Náplň (druh) práce Vyučovanie akademických predmetov matematika. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky: Pracovný čas : od 7:30 do 14:30 h. Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti Všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, od 942,50 € Počítače: MS Excel, MS Word – pokročilá úroveň Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť Profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť
Majster odbornej výchovy – profesia strojárstvo Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Termín nástupu: 1.9.2024 Pracovný úväzok: Plný úväzok 37,5 hod. týždenne Pracovný čas: od 7:30 do 14:30 h. Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné – odbor zameraný na strojárstvo, Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy  so zameraním na strojárstvo, Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním na strojárstvo, Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.), Výučný list v odbore strojárstvo, Doplňujúce pedagogické štúdium je výhodou, je možné doplniť si v zamestnaní Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky :V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, analytické myslenie Termín podania žiadosti: do 30.6.2024
Učiteľ akademických predmetov matematika a informatika Náplň (druh) práce:  Vyučovanie akademických predmetov matematika, informatika. Výchovno – vzdelávacia činnosť žiakov. Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe ( prax výhodou) Termín nástupu: 1.9.2024 Pracovný úväzok: Plný úväzok 37,5 hod. týždenne Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pre kategóriu učiteľ, podkategória učiteľ strednej školy Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní, Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, analytické myslenie, flexibilnosť Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti : Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Termín podania žiadosti: do 30.6.2024
Učiteľ odborných predmetov doprava Náplň (druh) práce:  Vyučovanie odborných predmetov dopravných. Výchovno – vzdelávacia činnosť žiakov. Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe ( prax výhodou) Termín nástupu: 1.9.2024 Pracovný úväzok: Plný úväzok 37,5 hod. týždenne Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Ing.) so zameraním na cestnú alebo železničnú dopravu. Doplnkové pedagogické vzdelanie výhodou. Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní, Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, počítačová gramotnosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti : Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Termín podania žiadosti: do 30.6.2024
Učiteľ akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk Náplň (druh) práce:  Vyučovanie akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk. Výchovno – vzdelávacia činnosť žiakov. Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe ( prax výhodou) Termín nástupu: 1.9.2024 Pracovný úväzok: Plný úväzok 37,5 hod. týždenne Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pre kategóriu učiteľ, podkategória učiteľ strednej školy Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní, Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti : Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Termín podania žiadosti: do 30.6.2024
Učiteľ odborných predmetov elektrotechnika Náplň (druh) práce:  Vyučovanie odborných predmetov elektrotechnických. Výchovno – vzdelávacia činnosť žiakov. Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe ( prax výhodou) Termín nástupu: 1.9.2024 Pracovný úväzok: Plný úväzok 37,5 hod. týždenne Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (Ing.) so zameraním na elektrotechniku – slaboprúdovú techniku, alebo autoelektroniku. Doplnkové pedagogické vzdelanie výhodou. Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní, Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, počítačová gramotnosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti : Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Termín podania žiadosti: do 30.6.2024
Údržbár Náplň (druh) práce: Oprava a výmena poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže, údržba exteriéru školy (kosenie), odborné a remeselné práce, výkon opráv rôzneho druhu. Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú – počas zastupovania PN Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe ( prax výhodou) Termín nástupu: Ihneď Pracovný úväzok: Plný úväzok 37,5 hod. týždenne Kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní´, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, praktické myslenie. Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti : Manuálna zručnosť, samostatnosť. Termín podania žiadosti: Ihneď
Upratovačka Náplň (druh) práce: Bežné upratovanie, dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie kobercov, čistenie okien, interiérov, výmena záclon a závesov. Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas PN Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe ( prax výhodou) Termín nástupu: ihneď Pracovný úväzok: Plný úväzok 37,5 hod. týždenne Kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, praktické myslenie. Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti : Manuálna zručnosť, samostatnosť. Termín podania žiadosti: Ihneď
Pomocný vychovávateľ Náplň (druh) práce: Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v školskom zariadení, zabezpečenie dodržiavania BOZP a PO, školského poriadku internátu a režimu dňa žiakmi, dohľad v noci v školskom zariadení. Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe ( prax výhodou) Termín nástupu: 1.9.2024 Pracovný úväzok: Plný úväzok, nočná práca Kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie, Požadované doklady, Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Doklady o vzdelaní, Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, praktické myslenie, diskrétnosť Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti . Termín podania žiadosti: 30.6.2024