Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 428 25 39
Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - slaboprúdová technika, mechanik elektrotechnik Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)   so zameraním na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané   na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika - doplňujúce pedagogické štúdium požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný štruktúrovaný životopis Fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní Súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 761 € až 1028,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Majster odbornej výchovy - zameranie elektrotechnika - silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie :  - úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika (silnoprúdová technika) -  VŠ 1. alebo 2.stupňa v odbore   učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním na elektrotechniku (silnoprúdovú techniku) - VŠ 1. stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) so zameraním na  elektrotechniku (silnoprúdovú techniku)  - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na silnoprúdovú techniku - doplňujúce pedagogické štúdium požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný štruktúrovaný životopis Fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní Súhlas so spracovaním osobných údajov   Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 761 € až 1028,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Majster odbornej výchovy - zameranie elektrotechnika - autoelektronika, mechanik elektrotechnik Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie :  - úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika (autoelektronika) - VŠ 1. alebo 2.stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním   na elektrotechniku (autoelektroniku) - VŠ 1. stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) so zameraním na  elektrotechniku (autoelektroniku) - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na autoelektroniku - doplňujúce pedagogické štúdium požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný štruktúrovaný životopis Fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní Súhlas so spracovaním osobných údajov   Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 761 € až 1028,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Vyučovanie akademických predmetov matematika. Dátum nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Náplň (druh) práce Vyučovanie akademických predmetov matematika. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky: Pracovný čas : od 7:30 do 14:30 h. Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti Všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, od 942,50 € Počítače: MS Excel, MS Word – pokročilá úroveň Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť Profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť