Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Voľné pracovné miesta
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte tel.: 043 / 428 25 39
Majster odbornej výchovy - profesia elektrikár - slaboprúdová technika, mechanik elektrotechnik Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)   so zameraním na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané   na slaboprúdovú techniku, elektroniku alebo autoelektroniku - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore slaboprúdová technika, elektronika alebo autoelektronika - doplňujúce pedagogické štúdium požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný štruktúrovaný životopis Fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní Súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 761 € až 1028,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Majster odbornej výchovy - zameranie elektrotechnika - silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie :  - úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika (silnoprúdová technika) -  VŠ 1. alebo 2.stupňa v odbore   učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním na elektrotechniku (silnoprúdovú techniku) - VŠ 1. stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) so zameraním na  elektrotechniku (silnoprúdovú techniku)  - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na silnoprúdovú techniku - doplňujúce pedagogické štúdium požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný štruktúrovaný životopis Fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní Súhlas so spracovaním osobných údajov   Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 761 € až 1028,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Majster odbornej výchovy - zameranie elektrotechnika - autoelektronika, mechanik elektrotechnik Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie :  - úplné stredné odborné - odbor elektrotechnika (autoelektronika) - VŠ 1. alebo 2.stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním   na elektrotechniku (autoelektroniku) - VŠ 1. stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) so zameraním na  elektrotechniku (autoelektroniku) - výučný list v odbore elektrotechnika so zameraním na autoelektroniku - doplňujúce pedagogické štúdium požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný štruktúrovaný životopis Fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní Súhlas so spracovaním osobných údajov   Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 761 € až 1028,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Vyučovanie akademických predmetov matematika. Dátum nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Náplň (druh) práce Vyučovanie akademických predmetov matematika. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky: Pracovný čas : od 7:30 do 14:30 h. Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti Všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, od 942,50 € Počítače: MS Excel, MS Word – pokročilá úroveň Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť Profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť
Kuchár/ka Dátum nástupu: 1.3.2023 Pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia. Náplň (druh) práce: Zodpovednosť za technologické postupy pri príprave jedál, kvalitu, nezávadnosť a chutnosť pokrmov, zúčastňuje sa pri výdaji jedál, vykonáva obsluhu kuchynských strojov a ostatné činnosti podľa pokynov Pracovné podmienky: Pracovný čas : od 7:30 do 14:30 h. Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie Dĺžka praxe: Aspoň 1 rok Zručnosti, schopnosti Všeobecné spôsobilosti: Manuálna zručnosť, samostatnosť Platové podmienky V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe  v rozpätí od 644,50- do 773,50 €. Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, Zdravotná spôsobilosť Osobnostné predpoklady: Zodpovednosť, spoľahlivosť, iniciatívnosť, praktické myslenie, lojálnosť, diskrétnosť.
Učiteľ odborných predmetov – elektrotechnika Dátum nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Náplň (druh) práce: Vyučovanie odborných predmetov elektrotechnických. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.) so zameraním na elektrotechniku, Doplnkové pedagogické vzdelanie výhodou Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérneho stupňa, od 1037 € Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, Zdravotná spôsobilosť, Počítačová gramotnosť, Profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Učiteľ odborných predmetov – doprava Dátum nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa Náplň (druh) práce: Vyučovanie odborných predmetov dopravných. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky: jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.) so zameraním na cestnú alebo železničnú dopravu, Doplnkové pedagogické vzdelanie výhodou Dĺžka praxe: Bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérneho stupňa, od 1037 € Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť, Zdravotná spôsobilosť, Počítačová gramotnosť, Profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: Komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2012 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyučovanie akademických predmetov matematika a informatika Dátum nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Náplň (druh) práce: Vyučovanie akademických predmetov matematika, informatika. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky:  jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľ, podkategória učiteľ strednej školy Dĺžka praxe: bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2012 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyučovanie akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk Termín nástupu: 1.9.2023 Pracovný pomer na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Náplň (druh) práce: Vyučovanie akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk. Výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky:  jednozmenný pracovný režim Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľ, podkategória učiteľ strednej školy Dĺžka praxe: bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: Kľúčové kompetencie na výkon profesie učiteľa, počítačová gramotnosť Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť , zdravotná spôsobilosť, profesijný a osobnostný rozvoj Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2012 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Majster odbornej výchovy - profesia strojárstvo Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor zameraný na strojárstvo, - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)     so zameraním na strojárstvo, - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané    na strojárstvo - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore strojárstvo  - doplňujúce pedagogické štúdium Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 938 € do 1267,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Majster odbornej výchovy - profesia železničná doprava Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor zameraný na strojárstvo, - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)     so zameraním na železničnú dopravu, - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané     na železničnú dopravu - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore železničiar  - doplňujúce pedagogické štúdium Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 938 € do 1267,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Hlavný majster odborného výcviku - profesia elektrotechnika, doprava Dátum nástupu: 1.9.2023 pracovný pomer: na dobu určitú  1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú Miesto výkonu práce: SOŠD Martin – Priekopa, Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie: - úplné stredné odborné - odbor zameraný na strojárstvo, - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Bc.)     so zameraním na elektrotechniku alebo dopravu, - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy zamerané     na elektrotechniku alebo dopravu - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej prípravy (Bc.) - výučný list v odbore elektrotechniku alebo dopravu - doplňujúce pedagogické štúdium Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov Druh práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe a riadenie zamestnancov Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové zaradenie je v rozpätí 938 € do 1267,50 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe.