Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Platby za ubytovanie poukazujte na náš účet vedený v štátnej pokladnici IBAN SK 73 8180 0000 0070 0048 4596, do poznámky: meno, priezvisko + internát
PhDr. Jarmila Matejčíková  riaditeľka školy
Informácia pre ubytovaných žiakov v ŠI: Vážení rodičia, žiaci, oznamujeme Vám, že z dôvodu ukončenia pracovného pomeru kuchára, od 8. 1. 2024 do odvolania sa v školskej jedálni SOŠD Martin bude večera podávať vo forme suchej stravy. Večeru je možné si prevziať počas raňajok do 07:30 hod. a objednávku v systéme www.strava.cz je možné vykonať najneskôr predchádzajúci deň do 10:00hod. Dňa 8.1.2024 bude večera vydaná v pôvodných večerných hodinách. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme. 4.1.2024