Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Výstava voskových figurín 19.5.2016
Palacinkový deň 27.4.2016
Beh do schodov 6.4.2016
Návšteva Turčianskej galérie v Martine 25.2.2016
V telocvični 25.11.2015
Súťaž v sudoku 19.11.2015
Spoločenské hry 5.11.2015
Čitateľský maratón v školskej knižnici 22.4.2015
Vianočný večierok 17.12.2015
Futbal, brigáda, večierok 17.12.2014
Exkurzia v SNK v Martine 20.10.2016
Vernisáž v Turčianskej galérii - Oslava karikatúry 20.10.2016
Vianočné posedenie 19.12.2016
Medovníkové kráľovstvo 7.12.2016
Beseda o škodlivosti fajčenia 21.3.2017
Vernisáž autorskej knihy 13.3.2017
Športové popoludnie spojené s opekaním -jún 2017
Vianočný večierok 19.12.2017
Stretnutie so spisovateľkou Z. Zubercovou 28.3.2017
Projekt Čistá voda Január 2018
Beseda s PPZ SR 29.1.2018
Exkurzia SNK v Martine 12.3.2018
Opekačka a športový deň 20.6.2018
Imatrikulácie v ŠI 25.9.2018
Divadlo 4.10.2018
Beseda o šikanovaní 25.10.2018
Jesenné čistenie okolia ŠI  15.11.2018
Súťaž v streľbe zo vzduchovky 26.9.2018
Exkurzia do SNK v Martine 28.11.2018
Pečenie medovníčkov 11.12.2018
Vianočný večierok 19.12.2018
Korčuľovanie 29.1.2019
Volejbalový turnaj 25.9.2019
Vernisáž T.G.Masaryk 4.2.2019
Prednáška Prvá gynekologická prehliadka 28.3.2019
Športový deň a opekačka 19.6.2019
Korčuľovanie 15.10.2019
Strelecká súťaž 26.9.2019
Exkurzia Vrútky 1.10.2019
Vernisáž 10.10.2019
Plážový volejbal 22.10.2019
Sadenie stromčekov 24.10.2019
Exkurzia SNK 19.11.2019
Jesenná brigáda 28.11.2019
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2.12.2019
Spomienka na Hanu Zelinovú 4.12.2019
Výroba vianočných ozdôb z cesta 11.12.2019
EKO -adventný kalendár pre našu Zem 12.12.2019
12.10.2021 beseda  Násilie páchané na ženách