Stredná odborná škola dopravná

O škole
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Matejčíková 043 / 428 25 39 jmatejcikova@sosd.sk
Zástupca RŠ pre praktické vyučovanie: Mgr. Dušan Striško 043 / 428 14 86  kl.120 strisko@sosd.sk
Zástupca RŠ pre mimoškolské vzdelávanie Mgr. Milan Sýkora PhD., MBA 043 / 430 33 38 sykora@sosd.sk
Zástupkyňa RŠ pre technicko hospodársky úsek JUDr. Gabriela Skypalová 043 / 428 14 86  kl.150 skypalova@sosd.sk
Zástupkyňa RŠ pre teoretické vyučovanie:   RNDr. Gabriela Drahošová 043 / 428 26 24 gpovraznikova@sosd.sk
Zástupkyňa RŠ pre teoretické vyučovanie: Ing. Katarína Lengyelová 043 / 428 26 24 klengyelova@sosd.sk
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra - občianska náuka, odbor: Školský psychológ V SOŠ dopravnej v Martine-Priekope pracuje od roku 1990.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita Komenského Bratislava, odbor matematika - fyzika V SOŠ dopravnej v Martine-Priekope pracuje od roku 1990
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Technická Univerzita Košice,  odbor: silnoprúdová elektrotechnika V SOŠ dopravnej v Martine-Priekope pracuje od roku 2002
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: Dubnický technický inštitút  Dubnica nad Váhom, odbor učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo ekonomických predmetov V SOŠ dopravnej v Martine-Priekope pracuje od roku 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: I. stupňa Univerzita M. Bela Banská Bystrica, odbor vychovávateľstvo, II. stupňa Univerzita M. Bela Banská Bystrica, odbor pedagogika, III. stupňa, Univerzita Komenského  Bratislava, odbor translatológia, Akadémia krízového riadenia a menežmentu, Uherské Hradište V SOŠ dopravnej v Martine-Priekope pracuje od roku 2020
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Vysoká škola Danubius Sládkovičovo, odbor právo V SOŠ dopravnej v Martine-Priekope pracuje od roku 2021
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Vedenie školy