Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Rada školy pri Strednej odbornej škole dopravnej v Martine - Priekope
Meno a Priezvisko
Funkcia
Zástupca
doc. Ing. Peter Blaho, PhD. MBA
predseda
Bc. Katarína Pravňanová
členka
nepedagogický zamestnanec
Bc. Katarína Orságová
členka
rodič
Ing. Ján Dulla
člen
rodič
MUDr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
člen
ŽSK
Mgr. Miroslava Abrmanová
členka
ŽSK
Ing. Stanislav Thomka, MBA
člen
ŽSK
stavovská organizácia AZZZ SR
Lucia Steinerová
členka
zástupca žiakov
1
4
5
6
8
9
10
11
Mgr. Viera Kolesárová
podpredseda
pedagogický zamestnanec
2
Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa
Zuzana Sivková
členka
rodič
7
Mgr. Lucia Kopecká
členka
pedagogický zamestnanec
3
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa