Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Členovia školského parlamentu pri Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa
   Dňa 26.10.2021 sa na našej škole uskutočnil Deň masiek - Fantasy mask spojený so súťažou o najoriginálnejšie rúško. Organizátorom bola Žiacka školská rada. Žiaci boli aktívni, mnohí z nich sa zapojili do súťaže o atraktívne ceny. Ani pani riaditeľka, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy nezostali bokom a pripravili si vtipné rúška. Po celý deň vládla na škole príjemná atmosféra. Autorka: Radoslava Hotaryová, II.BCM
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 15.11.2022 sa naša žiačka Natália Šimeková zúčastnila pracovného stretnutia k tvorbe zásad fungovania a činnosti Krajského stredoškolského parlamentu, ktorý pôsobí pod gesciou Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Toto stretnutie sa realizovalo v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja, ktorá má so ŽSK podpísané memorandum o spolupráci na skvalitňovanie činnosti školských parlamentov.
   V stredu 31.5.2023 sa členovia nášho Školského parlamentu účastníci konferencie "Sieťovanie", kde ide o prepájanie a komunikáciu medzi školskými parlamentni v meste Martin. Konferenciu otvoril pán primátor mesta Martin MUDr. Ján Danko. Konferencia sa niesla v priateľskom duchu a dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti zo sveta mládežníckeho parlamentu.
I.A I.BCOD I.R II.A II.AB II.COD III.AOC III.AB III.D
III.D IV. A IV.AO IV.BC
Kubička  Herbert , Sitár Martin Kasanický Matej, Žiak Radko Brezámniová Janka, Varga Dominik Baranček Adam, Majdiš Martin Bajana Matúš, Murín Jakub Jessica Lučanová a Pavol Majka Maro Tomáš, Harasin Lukáš Šagáth Damián, Šajdák Filip Smolár Marián
Palík Jakub, Jančuška Radovan , Hlavna Matúš Pavelčák Filip, Steinerová Lucia, Lahutová Zuzana Šimeková Natália , Očenáš Norbert , Mesároš Šimon Peter
Členovia
Pomocníci ŠP
Predseda: Podpredseda: Koordinátorka:
Damián Šagáth III.AB Martin Majdiš II.A Veronika Čupalová