Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Členovia žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa
Meno a Priezvisko:
Lucia Steinerová - Predseda
Lucia Hulínová - Zástupca
Juraj Šebesta - Zástupca
Lukáš Vydra
Martina Marková
Daniel Šiška
Filip Pavelčák
Matúš Holzer
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Trieda:
II.AO
III.BCO
II.A
I.AB
IV.BO
IV.A
II.AO
IV.BO
Juraj Oliver Mucha
Natália Konušová
11
III.BCO
III.A
Filip Šajdák
4
I.AB
Štatút žiackej školskej rady
Žiacka školská rada SOŠD
Koordinátor: Mgr. Petra Latková Taldová Zodpovední za rádio: Matúš Holzer, Natália Konušová Redaktorka: Natália Konušová
Zoznam členov ŽŠR september 2021  /voľby 3.9.2021/
Marian Smolár
David Mutina
Natália Šimeková
Radoslava Hotaryová
12
13
14
15
16
I.D
IV.A
II.BCM
II.BCM
Gabriel Holub
Zuzana Lahutová
17
II.AO
I.D
Dňa 26.10.2021 sa na našej škole uskutočnil Deň masiek - Fantasy mask spojený so súťažou o najoriginálnejšie rúško. Organizátorom bola Žiacka školská rada. Žiaci boli aktívni, mnohí z nich sa zapojili do súťaže o atraktívne ceny. Ani pani riaditeľka, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy nezostali bokom a pripravili si vtipné rúška. Po celý deň vládla na škole príjemná atmosféra. Autorka: Radoslava Hotaryová, II.BCM
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa