Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Členovia školského parlamentu pri Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa
I.A I.AB I.COD II.AB II.AOC II.D III.AO III.A III.BCM
Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Libuša Bartková Predseda: Steinerová Lucia Podpredseda: Šagáth Damián
   Dňa 26.10.2021 sa na našej škole uskutočnil Deň masiek - Fantasy mask spojený so súťažou o najoriginálnejšie rúško. Organizátorom bola Žiacka školská rada. Žiaci boli aktívni, mnohí z nich sa zapojili do súťaže o atraktívne ceny. Ani pani riaditeľka, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy nezostali bokom a pripravili si vtipné rúška. Po celý deň vládla na škole príjemná atmosféra. Autorka: Radoslava Hotaryová, II.BCM
Majdiš Martin Baranček Adam Pokrzywinski Frederik Goral Ivan Majka Pavol Lučanová Jessica Šajdák Filip Šagáth Damián Harasin Lukáš, Holub Gabriel Palík Jakub Pavelčák Filip Steinerová Lucia Lahutová Zuzana Hlavna Matúš Jančuška Radovan Šimeková Natália
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 15.11.2022 sa naša žiačka Natália Šimeková zúčastnila pracovného stretnutia k tvorbe zásad fungovania a činnosti Krajského stredoškolského parlamentu, ktorý pôsobí pod gesciou Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Toto stretnutie sa realizovalo v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja, ktorá má so ŽSK podpísané memorandum o spolupráci na skvalitňovanie činnosti školských parlamentov.