Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Kontakty
Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Matejčíková 043 / 428 25 39 jmatejcikova@sosd.sk
Zástupca RŠ pre praktické vyučovanie: Mgr. Dušan Striško 043 / 428 14 86  kl.120 strisko@sosd.sk
Zástupca RŠ pre mimoškolské vzdelávanie: Mgr. Milan Sýkora PhD., MBA 043 / 430 33 38 sykora@sosd.sk
Zástupkyňa RŠ pre technicko hospodársky úsek: JUDr. Gabriela Skypalová 043 / 428 14 86  kl.150 skypalova@sosd.sk
Zástupkyňa RŠ pre teoretické vyučovanie:   RNDr. Gabriela Drahošová Ing. Katarína Lengyelová 043 / 428 26 24
Koordinátor pre duálne vzdelávanie:  František Vronka fvronka@sosd.sk
Špeciálny pedagóg: Mgr. Viera Kolesárová kolesarova@sosd.sk
Kariérová poradkyňa: Ing. Ľubica Bednárová lbednarova@sosd.sk
Referent personálnej práce a miezd:  Bc. Zuzana Záhorcová 043 / 428 25 39 043 / 428 14 86 kl. 151 personalne@sosd.sk
Výchovná poradkyňa: Mgr. Petra Taldová taldova@sosd.sk
Koordinátorka primárnej prevencie a environmentálnej výchovy: PaedDr. Libuša Bartková bartkova@sosd.sk
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
vrátnica školy:
e-mail:
www:
adresa:
043/4281 486
sosdmt@sosd.sk
www.sosd.sk
Zelená 2, 036 08, Martin-Priekopa
IČO:
DIČ:
17 055 211
20 20 59 85 80