Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát - Ubytovanie žiakov v školskom internáte
V školskom internáte sú ubytovaní žiaci: SOŠD, BGMH a iných SŠ I. kategórie -   v sedemposchodovej budove bloku B -   kapacita poschodia je 24 lôžok v trojposteľových izbách +8 lôžok na prízemí -   bunkový systém -   k izbám prislúchajú sociálne zariadenia (kúpeľňa, WC) -   v každej izbe je káblové pripojenie na internet - -   poplatok za ubytovanie žiaka v bloku B je 34,-€/mesiac II. kategórie -   na 2. a 3. poschodí bloku A -   kapacita 2. poschodia je 28 lôžok      kapacita 3. poschodia je 20 lôžok -   sociálne zariadenia ( kúpeľňa a WC) sú spoločné pre celé poschodie -   v každej izbe je káblové pripojenie na internet -   poplatok za ubytovanie žiaka v bloku A je 34,-€/mesiac Žiaci majú k dispozícii: študovne, spoločenské miestnosti, klubovňu, na každom poschodí kuchynku, knižnicu, hudobný salónik s digitálnym pianom, posilňovňu, telocvičňu, herne, multifunkčné ihrisko školskú jedáleň s kuchyňou, ktorá ponúka celodennú stravu (viď Školská jedáleň) K O N T A K T: Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 036 08 Martin – Priekopa tel. 043/4281 486, 043/4282 204, 043/430 33 38 Mgr. Milan Sýkora PhD. e-mail:
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa