Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát - Ubytovanie v podnikateľskej činnosti
Ubytovacie služby: Školský internát „A“ blok     -   ubytovanie v stredoškolskom internáte -   štandardné trojlôžkové izby so spoločným sociálnym zariadením na chodbe -   internetové pripojenie – prevádzkuje spoločnosť GAYA s.r.o. Martin -   cena 11,00 € - lôžko/ noc -   cena 180,00 € - lôžko/mesiac K cene sa pripočítava daň mestu 2 €/noc
Školský internát „B“ blok     -   ubytovanie počas letných prázdnin -   trojlôžkové izby bunkového typu -   internetové pripojenie – prevádzkuje spoločnosť GAYA s.r.o. Martin -   cena 12,00 € - lôžko/noc -   cena 195,00 € - lôžko/mesiac K cene sa pripočítava daň mestu 2 €/noc
K O N T A K T: Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 036 08 Martin – Priekopa tel. 043/4281 486, 043/4282 204 Anna B R O Z M A N O V Á e-mail:
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa