Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Akcie školy 2023/2024
Beseda na tému Trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých
   Preventívne aktivity na našej škole sme zahájili na úvod školského roka besedou na tému Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. V dňoch 13.9. a 20.9.2023 nás navštívila policajná preventistka kpt. PhDr. Ľ.  Húsková, PhD., ktorá pôsobí na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine. Žiaci prvého ročníka sa dozvedeli množstvo podnetných informácií a mali možnosť diskutovať o konkrétnych prípadoch porušenia zákona a sankciách, ktoré za ne stanovuje zákon. Za návštevu a čas jej srdečne ďakujeme.
PaedDr. L. Bartková, Mgr. P. Taldová
Európsky deň jazykov
Kvapka krvi
Študuj dopravu
   Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s mestom Vrútky, Strednou odbornou školou dopravnou Martin-Priekopa, ďalšími rezortnými strednými odbornými školami, Žilinskou univerzitou, rezortnými zamestnávateľmi vrátane železničných spoločností pripravilo pre všetkých žiakov základných a stredných škôl deň kariérového poradenstva Študuj dopravu, ktorého cieľom bolo predovšetkým motivovať mladých ľudí, aby študovali dopravné odbory a zamestnali sa v oblasti dopravy. Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 7. septembra 2023 od 9:00 do 13:00 na parkovisku pri železničnej stanici Vrútky.
Bubnovačka „Aby deti bolo lepšie počuť!“ 20.11.2023
   Ako každý rok, tak aj tento rok sa naša škola dňa 20.11.2023 od 10:00 do 11:00 hod zapojila do celoslovenskej aktivity Bubnovačka, ktorá upozorňuje na dôležitú celospoločenskú tému, a to násilie páchané na deťoch, na práva detí a na dôležitosť ich hlasu. Toto podujatie je dnes podujatím troch organizácií, ktoré zohrávajú významnú úlohu na poli ochrany detí pred násilím na Slovensku a v Čechách: Centrum Slniečko, n. o., Nitra, člen Koalície pre deti Slovensko, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a Centrum Locika, z. ú., Praha. 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 20. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!
Mgr. Petra Taldová, Veronika Čupalová
   Koniec septembra sa už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname dňa 26. septembra. Na hodinách anglického jazyka sme sa so žiakmi venovali rôznym aktivitám, ktorými sme oslávili jazykovú rôznorodosť a rozšírili naše jazykové kompetencie. V kvíze Kde som? žiaci podľa fotografií určovali názvy krajín, z nahrávok hádali jazyk, ktorým ľudia rozprávali, v jazykovom kvíze zistili mnoho zaujímavostí o európskych jazykoch a cez platformu Kahoot! úspešne rozpoznávali vlajky známych či menej známych krajín. Žiakom sa aktivity páčili a všetci sme sa dobre zabavili!
Mgr. Chovancová, Mgr. Taldová, Mgr. Kolesárová
   Dňa 4.10.2023 sa uskutočnila na našej škole “KVAPKA KRVI”. Darovať túto vzácnu tekutinu prišli nielen študenti, ale aj niektorí rodičia a zamestnanci.  ĎAKUJEME!! Veľká vďaka patrí aj pracovníkom z NTS Martin.
Ing. Ľubica Bednárová
Kemp dualistov v SIP Strečno
   Od 09.10. do 13.10.2023 sa 9 žiakov z našej školy zúčastnilo Kempu dualistov v SIP Strečno. V kempe absolvovali rôzne hry, kvízy a prednášky (prvá pomoc, p. riaditeľ Uhnavý - o ŽSR, futbal, stolný tenis, biliard...), zúčastnili sa exkurzie v zriaďovacej stanici Žilina Teplička, pozreli si areál Žilinskej univerzity, kde si mohli v dopravnom laboratóriu na železničných zabezpečovacích zariadeniach vyskúšať stavanie vlakových ciest, prezreli si aj učebne elektrotechnickej fakulty a zúčastnili sa na prednáškach v jednotlivých učebniach. Vo zvarovni Vrútky sa oboznámili s opravou a údržbou koľajníc. Vyskúšali si jazdu na motokárach a plavili sa na pltiach na rieke Váh. V Dark side laser game si vyskúšali streľbu a lezenie po horolezeckej stene. V Rajeckých Tepliciach si pozreli exponáty múzea. Z kempu si žiaci duálneho vzdelávania odniesli veľa zážitkov a nových priateľov.
Ing. Melánia Prušková
Deň otvorených dverí 11.11.2023
   Dňa 11.11.2023 sa na našej škole uskutočnilo DOD, kde si žiaci vo veľkej dopravnej sále overili vedomosti z BOZP v krátkom teste, odfotili sa s výpravkou a v čiapke výpravcu, vyskúšali si stavanie vlakovej cesty na rôznych zabezpečovacích zariadeniach, v malej dopravnej sále si žiaci vyskúšali zábavný test, zostavili vlak, preposunovali, očíslovali a vypravili ho za pomoci našich žiakov.
Beseda „Čo s peniazmi – inflácia“
   V spolupráci s p. Sýkorovou, odborníčkou z oblasti finančného sektora, sa počas dvoch dní 14.12.2023 a 19.12.2023 žiaci IV.AO, IV.BC, III.CO a III.D zúčastnili besedy na tému „Čo s peniazmi – inflácia“ . Ukázali si princípy finančne gramotného narábania s vlastnými financiami predtým ako nastúpia na trh práce, čo robiť, aby im nikdy nevypadol príjem a mohli pokojne spávať, aké prínosy majú odvody do SP a ZP, no naopak, ako sa postarať aj sám o seba. Zároveň sa oboznámili s podmienkami vstupu do 2. piliera a ich zákonné povinnosti, ktoré momentálne v tomto období platia.