Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Akcie školy 2022/2023
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V utorok 6.12. 2022 začal ráno vôňou mikulášskych lievancov pri vstupe do školy a neskôr nás navštívil Mikuláš, čert a aj anjelik. Naši poslušní žiaci boli odmenení sladkým prekvapením. Tento deň sa niesol v príjemnej a radostnej atmosfére. Tešíme sa o rok na ďalšiu návštevu Mikuláša. Poslušní členovia Školského parlamentu. PS: veríme, že sa Vám akcia páčila.
Mikuláš
   Členovia nášho Školského parlamentu sa zapojili do výzvy: "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK." Ide o výzvu - vyzbierať niečo sladké, slané, teplé, relaxačné pre seniorov v domovoch dôchodcov. Začiatkom decembra vyhlásili žiaci  zbierku v našej škole. Vyzbierali sme 9 krabíc. A dňa 14.12.2022 sme ich odovzdali koordinátorke tejto akcie, ktorá krabice následne odovzdá seniorom. Tešíme sa, že sme urobili radosť a prajeme všetkým krásne vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku. Členovia Školského parlamentu.
Mikuláš
   V utorok 17.1.2023 sa v našej škole uskutočnilo varenie Novoročného punču.  Členovia Školského parlamentu sa zapojili do jeho prípravy a predaja za symbolickú cenu, čím žiaci rozvíjajú svoju finančnú gramotnosť a utužujú medzitriedne kamarátske vzťahy.
Novoročný punč
   Dňa 17.1.2023 sme sa zúčastnili Dňa remesiel na ZŠ a MŠ Hurbanova v Martine, kde sme predstavili študijné a učebné odbory, ktoré môžu študovať žiaci na našej škole. Žiaci si vyskúšali ako sa stavia vlaková cesta, skúsili merať a zapájať elektrické obvody,… Ďakujeme organizátorom za túto možnosť a vytvorenie veľmi príjemnej atmosféry.
Deň remesiel
   Štvrtok - 19.1.2023 sme sa zúčastnili na stretnutí rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na ZŠ v Turanoch. Naši žiaci sa aktívne zapojili do reprezentácie školy a žiakov zo ZŠ zapojili do konverzácie o jednoduchých obvodoch (vypínač).
Stretnutie rodičov a žiakov
   Dnes - štvrtok 26.1.2023 sa na našej škole uskutočnili "IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV". Členovia Školského parlamentu si pre žiakov prvých Ročníkov pripravili rôzne úlohy, pri ktorých sa dobre zabavili a zasmiali. Tento deň sme si naozaj užili. Bolo super.
Imatrikulácie prvákov
   Valentínsky deň (14.2.) sme si ani na našej škole nenechali ujsť. Členovia Školského parlamentu vyhlásili súťaž o najoriginálnejšiu "VALENTÍNSKU FOTKU". Do súťaže sa zapojilo viacero tried. Sladkú odmenu si zaslúžili žiaci z I.COD, III.A a II.AB. Gratulujeme. Členovia Školského parlamentu nezabudli ani na pani riaditeľku, sekretárku, kuchárky, popriali im krásny deň a darovali malé srdiečka, ktoré sami vyrobili.
Valentínsky deň
   Vo štvrtok 23.3.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia CYBER CYRANO v kine Moskva, zamerané na prevenciu proti kyberšikane. Žiakov divadlo veľmi zaujalo, nakoľko ide o aktuálnu tému so života mladých ľudí a o prepojenie virtuálneho sveta zo skutočným životom.
Cyber Cyrano
   Aj tento rok mala naša škola zastúpenie v celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK, ktoré sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2023 v Senici. Reprezentovali nás v Propagačnej kategórii Natália Šimeková z III.BCM s prácou Geotermálna energia a v Tvorivej kategórii Damián Šagáth z II.AB s prácou Šetrný kôš. Znova sme sa presvedčili že naši žiaci dokážu obstáť v silnej konkurencii z celého Slovenska.
Celoštátne kolo ENERSOL SK
   Stredná odborná škola dopravná v Martine - Priekope sa dňa 21.apríla 2023 zapojila do projektu mesta Martin Deti a žiaci čistia mesto Martin. Akcie sa zúčastnili žiaci III.BCM a II.D triedy, ktorí svojou prácou vyčistili okolie školy a spríjemnili prostredie okolo školského internátu. Veríme, že žiaci a aj okolo idúci ocenia ich prácu a svojím konaním udržia čistotu priestorov mesta, školy.
Deti a žiaci čistia mesto Martin
   Vyčistíme spolu kraj 2023.  Dňa 9.5.2023 sme sa zúčastnili spolu so zamestnancami a klientami DSS Méta Lipovec akcie Vyčistíme spolu kraj, ktorú organizuje Sekcia pre mládež ŽSK. Počas zbierania odpadkov (našli sme aj veľa zaujímavých kúskov) sme sa nielen skamarátili ale aj dohodli na dalších spoločných akciách - zahráme si spoločne futbal, bowling, petang ale aj sa zabavíme, niečo ugrilujeme, opečieme, pomôžeme si navzájom. Ďakujeme DSS Méta Lipovec.
Vyčistíme spolu kraj 2023
   Dňa 15.5.2023  sa žiaci prvého a druhého ročníka v rámci projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠD zúčastnili divadelného predstavenia s názvom „Last Wish“ v anglickom jazyku. Napriek pesimisticky znejúcemu názvu bol príbeh humorný, keďže sa tvorcovia z Divadelného centra inšpirovali známou rozprávkou Jana Wericha.  Hercom sa podarilo zábavným spôsobom vtiahnuť diváka do deja a využiť slovnú zásobu a frázy v anglickom jazyku, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote.  Z predstavenia sme si okrem príjemného zážitku odniesli aj silnú motiváciu k učeniu, resp. používaniu cudzieho jazyka.
Divadelné predstavenie „Last Wish“ v anglickom jazyku
Mgr. Taldová, Mgr. Chovancová, Mgr. Šucha
Celoškolská akcia
   Utorok 27.6.2023 sa na našej škole niesol v podaní akcií organizovaných členmi školského parlamentu. Okrem futbalového turnaja, ktorý sa konal v telocvični sa žiaci mohli zapojiť do vedomostných a iných športových akcií. Išlo o rôzne hlavolamy, hod na cieľ, streľba na bránu, preťahovanie lanom, nosenie loptičky na lyžičke na čas... Vo futbale sa na prvom mieste umiestnili žiaci III.AO triedy a tým okrem putovného pohára získali aj sladkú odmenu od pani riaditeľky. Úspešnou akciou sme ukončili akcie školského parlamentu pre školský rok 2022/2023. Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie v novom školskom roku
YOUCITY
  Koniec školského roka (28. a 29.6.2023) sme oslávili rýchlou jazdou na motokárach a spoznávaním tajomstiev mesta Martin pomocou aplikácie YOUCITY. Žiaci z II.AB, II.AOC a III.A si tieto 2 dni užili a tešia sa na zajtrajšie vysvedčenie.
Týždeň dobrovoľníctva 2023
V dňoch 23. - 29. júna 2023 sa na celom Slovensku konal Týždeň dobrovoľníctva. Heslo ročníka 2023 bolo ZAČNIME LETO DOBROM.    Aj naši žiaci I.AB, II.D pod vedením Mgr. Kolesárovej a Ing. Bednárovej využili možnosť získať skúsenosti ako dobrovoľníci v DSS Méta Lipovec dňa 27.6.2023, kde Ajka Sotoňáková zorganizovala Športový deň v Méte.  My sme počas tohto dňa aktívne pomáhali pri športových hrách  na jednotlivých stanovištiach alebo hrali unifikovaný futbal, či stolný tenis.    Dňa 28.6.2023 sme zorganizovali v rámci týždňa dobrovoľníctva na našej škole akciu Poďme hľadať spoločnú cestu. Mgr. Kolesárová a Ing. Bednárová  spolu s I.AB, II.D a III.AO pripravili pre klientov DSS Méta Lipovec opekačku, spojenú s hraním golfu, petangu, kopaním na bránku a rozprávaním sa. Ďakujeme za možnosť byť súčasťou takéhoto projektu.