Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Váš školský parlament.
Ing. Ľubica Bednárová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Akcie školy 2023/2024
Prednáška Dni novej techniky
   Dňa 20.12.2023 sa v rámci Dní novej techniky sa uskutočnila prednáška nášho bývalého a súčasného študenta FRI ZU @budfri.sk Mareka Štefanču, ktorý predstavil našim žiakom II.A, II.AB, III.AOC-A a III.AB študentský aj mimoškolský život na FRI-čke, porozprával o moderných technológiách, programoch, na ktorých spolupracuje táto fakulta - napr. program na stavanie vlakovej cesty, na ktorom sa učia aj žiaci našej školy, alebo program na diagnostikovanie rakoviny prsníka, informoval o súťažiach, vysvetlil základy programovania a mnoho iných, zaujímavých vecí. Počas svojej prednášky dával žiakom rôzne zaujímavé otázky a úlohy, ktoré sa im podarilo aj splniť.
Mgr. Ľubica Bednárová
Návšteva NR SR
    Dňa 25.01.2024 sme sa so školským parlamentom zúčastnili exkurzie Bratislavy a návštevy NRSR. Naša prehliadka začala na autobusovej stanici Nivy, ktorá je súčasťou multifunkčného centra Nivy. Táto autobusová stanica patrí medzi najväčšie autobusové stanice. Po tejto prehliadke sme sa presunuli k Slovenskému národnému divadlu, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie Slovenska.  Pred budov SND sme si pozreli sochu Milana Rastislava Štefánika a prešli sme ku Dunaju odkiaľ sme mali možnosť vidieť prístavný most, a dokonca sme tu videli niečo aj z vodnej dopravy.  Po tejto prehliadke sme sa presunuli autobusom na Bratislavský hrad, kde sme si pozreli hrad, záhrady a okolie. Z bratislavského hradu sme sa presunuli do cieľu našej exkurzie, do Národnej rady SR. Tu nás čakal pán poslanec, ktorý nás previedol parlamentom. Mali sme možnosť vidieť naživo rokovanie parlamentu ktoré sa v tom čase konalo. Prezreli sme si štátne symboly, významné osobnosti SR, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Stretli sme sa osobne aj s pani ministerkou kultúry. Po tejto návšteve NRSR sme sa presunuli na železničnú stanicu Bratislava, kde sme nasadli na vlak do Vrútok. Po príchode do Vrútok sa naša exkurzia skončila. Naše poďakovanie patrí hlavne pani riaditeľke a aj pánovi poslancovi ktorý sa nám venoval. 
DOD na SOŠD
   Dňa 10.2.2024 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium  prišli z celého Slovenska. Počas prehliadky školy mali možnosť zasúťažiť si, zabaviť sa, vyrobiť si suvenír, vyhrať cenu v tombole, porozprávať sa so žiakmi a pedagógmi školy. Okrem toho mali možnosť porozprávať sa so zamestnancami všetkých firiem, pre ktoré pripravuje naša škola žiakov učiacich sa v duálnom systéme vzdelávania. Veríme, že sa im prehliadka školy páčila.
Kvapka krvi na SOŠD
   Dňa 6.3.2024 sa uskutočnila na našej škole ďalšia akcia, na ktorej sa zúčastnili nielen žiaci, ale aj ich súrodenci, rodičia a zamestnanci školy. Bolo uskutočnených 39 odberov, z toho 16 ich patrilo prvodarcom.   Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli a aj pracovníkom Národnej transfúznej stanice z Martina. 
PRIJÍMAČKY na NEČISTO 16. apríl 2024
Prijímačky na nečisto patria medzi naše populárne aktivity. Svoje vedomosti na simulované „prijímacie skúšky“ si prišlo overiť viac ako 70 budúcich prvákov. Vyskúšali si svoje schopnosti a mali možnosť zistiť, čo sa ešte prípadne majú doučiť. 2. MÁJA A 6. MÁJA DRŽÍME VŠETKÝM PALCE
Študentské voľby
   Naša škola dnes usporiadala študentské europarlamentné voľby a referendum. Pod dohľadom volebnej komisie mali príležitosť vyskúšať si simuláciu skutočných volieb. Ich účasť a hlasovanie boli sledované a riadené pravidlami reálnych volieb. Výsledky tejto simulácie budú oficiálne zverejnené 25. mája. Momentálne platí informačné embargo, ktoré zabezpečuje spravodlivé a transparentné zverejňovanie výsledkov. Žiaci sa zapojili do tohto procesu s rešpektom k pravidlám a postupom, aby mohli vyjadriť svoje názory a preferencie.
Školský parlament
Vyčisti svoj Kraj