Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Akcie školy 2022/2023
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 26.10. 2022 sme sa zúčastnili na Burze povolaní v meste Liptovský Mikuláš. Naši žiaci Damián a Filip sa ochotne venovali žiakom končiacich ročníkov, aby ich informovali o pozitívach štúdia na našej škole a našich učebných odboroch. Stretli sme sa so zaujímavými otázkami, ohľadom pokračovania v štúdiu na VŠ po ukončení našej školy, a uistili sme žiakov, že pre niektoré fakulty sme veľmi dobrým odrazovým mostíkom pre úspešné pokračovaie.
Burza povolaní v meste Liptovský Mikuláš
   Vo štvrtok 20. októbra 2022 sa v našej škole uskutočnil workshop o environmentálnych rizikách, ktorý organizuje Žilinská univerzita v rámci medzinárodného projektu ENVIEDU. Workshop bol zameraný na problematiku environmentálneho ohrozenia. Informácie o tejto aktuálnej a zaujímavej téme boli sprostredkované pútavou formou našim žiakom z III. AO triedy.
Workshop o enviromentálnych rizikách
   V utorok 6.12. 2022 začal ráno vôňou mikulášskych lievancov pri vstupe do školy a neskôr nás navštívil Mikuláš, čert a aj anjelik. Naši poslušní žiaci boli odmenení sladkým prekvapením. Tento deň sa niesol v príjemnej a radostnej atmosfére. Tešíme sa o rok na ďalšiu návštevu Mikuláša. Poslušní členovia Školského parlamentu. PS: veríme, že sa Vám akcia páčila.
Mikuláš
   Bubnovačka už 9-ty rok upozorňuje ma dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporuje v spoločnosti tému včasnej prevencie. Násilie sa týka nás všetkých a vysporiadať sa s ním môžme tak, že ho nebudeme prehliadať a bagatelizovať. Deti pred násilím ticho nechráni, ale naša zodpovednosť a otvorené srdcia áno. A preto: "Aby bolo deti lepšie počuť." sa žiaci našej školy z I.A, I.AB a z II.D zapojili do BUBNOVAČKY.
Bubnovačka "Aby bolo deti lepšie počuť."
   Členovia nášho Školského parlamentu sa zapojili do výzvy: "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK." Ide o výzvu - vyzbierať niečo sladké, slané, teplé, relaxačné pre seniorov v domovoch dôchodcov. Začiatkom decembra vyhlásili žiaci  zbierku v našej škole. Vyzbierali sme 9 krabíc. A dňa 14.12.2022 sme ich odovzdali koordinátorke tejto akcie, ktorá krabice následne odovzdá seniorom. Tešíme sa, že sme urobili radosť a prajeme všetkým krásne vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku. Členovia Školského parlamentu.
Mikuláš
   V utorok 17.1.2023 sa v našej škole uskutočnilo varenie Novoročného punču.  Členovia Školského parlamentu sa zapojili do jeho prípravy a predaja za symbolickú cenu, čím žiaci rozvíjajú svoju finančnú gramotnosť a utužujú medzitriedne kamarátske vzťahy.
Novoročný punč
   Dňa 17.1.2023 sme sa zúčastnili Dňa remesiel na ZŠ a MŠ Hurbanova v Martine, kde sme predstavili študijné a učebné odbory, ktoré môžu študovať žiaci na našej škole. Žiaci si vyskúšali ako sa stavia vlaková cesta, skúsili merať a zapájať elektrické obvody,… Ďakujeme organizátorom za túto možnosť a vytvorenie veľmi príjemnej atmosféry.
Deň remesiel
   Štvrtok - 19.1.2023 sme sa zúčastnili na stretnutí rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na ZŠ v Turanoch. Naši žiaci sa aktívne zapojili do reprezentácie školy a žiakov zo ZŠ zapojili do konverzácie o jednoduchých obvodoch (vypínač).
Stretnutie rodičov a žiakov
   Dnes - štvrtok 26.1.2023 sa na našej škole uskutočnili "IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV". Členovia Školského parlamentu si pre žiakov prvých Ročníkov pripravili rôzne úlohy, pri ktorých sa dobre zabavili a zasmiali. Tento deň sme si naozaj užili. Bolo super.
Imatrikulácie prvákov
   Valentínsky deň (14.2.) sme si ani na našej škole nenechali ujsť. Členovia Školského parlamentu vyhlásili súťaž o najoriginálnejšiu "VALENTÍNSKU FOTKU". Do súťaže sa zapojilo viacero tried. Sladkú odmenu si zaslúžili žiaci z I.COD, III.A a II.AB. Gratulujeme. Členovia Školského parlamentu nezabudli ani na pani riaditeľku, sekretárku, kuchárky, popriali im krásny deň a darovali malé srdiečka, ktoré sami vyrobili.
Valentínsky deň
   Vo štvrtok 23.3.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia CYBER CYRANO v kine Moskva, zamerané na prevenciu proti kyberšikane. Žiakov divadlo veľmi zaujalo, nakoľko ide o aktuálnu tému so života mladých ľudí a o prepojenie virtuálneho sveta zo skutočným životom.
Cyber Cyrano