Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Akcie školy 2021/2022
Lucia Steinerová Predseda Školského parlamentu
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Deň masiek - Fantasy mask    Dňa 26.10.2021 sa na našej škole uskutočnil Deň masiek - Fantasy mask spojený so súťažou o najoriginálnejšie rúško. Organizátorom bola Žiacka školská rada. Žiaci boli aktívni, mnohí z nich sa zapojili do súťaže o atraktívne ceny. Ani pani riaditeľka, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy nezostali bokom a pripravili si vtipné rúška. Po celý deň vládla na škole príjemná atmosféra. Autorka: Radoslava Hotaryová, II.BCM
   Gratulujeme kolegyni Ing. Kataríne Lengyelovej, ktorá bola ocenená na pracovnom stretnutí v Českej republike za dlhoročnú prácu pri organizovaní krajského kola súťaže ENERSOL, za prácu v celoštátnej súťaži a za spoločenský prínos a vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky. Sme na Teba pyšní, Katka
   19. november 2021 - Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Pri tejto príležitosti sa žiaci z I.AB zapojili do celoslovenského podujatia "BUBNOVAČKA" - "Aby bolo deti lepšie počuť!", ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.
Korupcia ako spoločenský problém      18.11.2021 sa uskutočnila na našej škole online prednáška so zástupcami Odboru prevencie korupcie z Úradu vlády Slovenskej republiky. Hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie u žiakov o korupcii ako spoločenskom probléme. Počas prednášky sa žiaci dozvedeli aké faktory ovplyvňujú korupciu, aké sú trestnoprávne aspekty korupcie, stanovenie štandardu pri prijímaní darov, ako sa realizuje osveta prevencie proti korupcii. Veľkým prekvapením pre žiakov bolo, keď na základe poskytnutých informácií zistili, aká tenká je hranica medzi spoločenským a trestnoprávnym konaním pri finančnej alebo nefinančnej odplate ako poďakovanie za poskytnuté služby. Ako doplnok k plánovanej prednáške nám poskytli ešte informácie o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti priamo pracovníčkami z tejto inštitúcie. Pracovníčky nám uviedli praktické príklady zo života, s ktorými sa doposiaľ stretli.
Tomáš Goňa, III.A: Imatrikulácia prvákov    Dňa 1. decembra ŽŠR a žiaci tretích ročníkov usporiadali pasovanie prvákov. Nakoľko súčasná pandemická situácia nám nedovolila stretnúť sa so všetkými prvými triedami naraz v telocvični, rozhodli sme sa pasovanie nevylúčiť z tohtoročného programu a aspoň symbolicky navštíviť jednotlivé triedy.  Pasovanie prebiehalo vo veselom duchu. Tretiaci sa postarali o zábavný program, pri ktorom sa prváci dobre zabavili a zasmiali. Išlo o pár disciplín, ktoré museli splniť a nakoniec  zopakovať slová školskej prísahy. Z disciplín napríklad prváci vo dvojiciach museli vajíčko dostať cez nohavice cez obidve nohy, vymeniť si vajíčko a urobiť to znovu. Ďalšia z disciplín bolo zjesť olivu namočenú v čokoláde. O kyslé a zvraštené tváre nebolo núdze. Žiaci sa dobre zabavili a nakoniec boli pasovaní pomocou baseballovej pálky a svetelného meča za právoplatných prvákov a žiakov našej školy. Za odmenu dostali štýlové náramky a cukríky.
Aktivita ŽŠR: Možno príde aj Mikuláš    Dnes sme na našej škole očakávali príchod Mikuláša, ktorý, bohužiaľ, skončil v karanténe. Našťastie mal za seba vybavené odborné zastupovanie v podobe dvoch šikovných pomocníkov z III.A. So sladkým prekvapením navštívili nielen žiakov, ale všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, aby im položili dôležitú otázku ohľadom správania počas celého roka. Mikulášovým pomocníkom sa najviac páčila báseň od pani učiteľky Anny Mrázovej. Sladké darčeky potešili každého a príjemne osviežili začiatok týždňa.
Beseda o komunikácií    Ahojte, nedávno som sa zúčastnila školenia v Terchovej  ktoré bolo zamerané na komunikáciu. Odniesla som si odtiaľ mnoho informácií a zaujalo ma to. Od tej doby som sa začala venovať tejto téme a snažím sa komunikovať s ľudmi trošku inak ako doteraz. Každý človek je iný a inak  sa prezentuje. Komunikácia o vás prezradí veľa.Žiaci druhej triedy na našej škole mali nedávno besedu s policajtom veteránom  o komunikácií v bežnom živote, ktorej som sa taktiež zúčastnila. Pán rozprával o spôsoboch komunikácie zo svojej dlhoročnej profesionálnej skúsenosti. Dozvedeli sme sa, ako môže napríklad tón hlasu ovplyvniť význam vety a porozumenie v konverzácii a dokonca môže zachrániť aj ľudský život. Diskutovali sme aj o probléme samovraždy medzi mladými ľuďmi a možnou spojitosťou so správnou komunikáciou. Pán policajt sa s nimi stretol viackrát pri svojej práci. Porozprával nám veľmi zaujímavé príhody, ktoré sa reálne stali a na ich príklade sme mali možnosť si vyskúšať rôzne druhy komunikácie a posúdiť, ktorá z nich by v danom prípade mohla pomôcť zachrániť aj život človeka. Beseda bola veľmi zaujímavá a náučná. Som rada, že na našej škole sa vzdeláva  aj takouto formou. Lucia Steinerová, II.AO
Deň učiteľov 2022    Dnes ráno sme pre našich učiteľov aj žiakov pripravili malé prekvapenie vo vestibule školy. Privítali sme ich čerstvým pečivom a domácimi koláčikmi, podával sa aj čaj a káva so sebou. Ranným bufetom nás sprevádzal nezabudnuteľný Karol Duchoň so svojimi skladbami. Prajeme všetkým krásny deň R. Hotaryová II.BCM
Vyčisti svoj kraj    Dňa 2.5.2022 sa trieda I.AB sa zúčastnila výzvy Žilinského samosprávneho kraja "VYČISTI SVOJ KRAJ". Pri čistení nám prišli pomôcť aj poslanec Vrútok Ľuboš Gottwald a poslanec Martina Stanislav Thomka. Akcia dopadla úspešne.
   V piatok 3.6.2022 sa žiaci I.AB a I.D zúčastnili MEDZINARODNÉHO DŇA DETÍ v Základní výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Program bol veľmi pestrý, zaujímavý a plný zábavy. Chlapci videli ukážky potláčania davu, sebaobrany, kriminalistickej techniky, vojenskej a zásahovej techniky, poskytnutia prvej pomoci. Mohli si aj zastrieľať z airsoft zbraní. Žiaci si na vlastnej koži vyskúšali jazdu v policajnom aute, zatýkanie, ale aj rôzne vojenské vozidlá.
Medzinárodný deň detí
   Dňa 24.6.2022 sa trieda 1.AB zúčastnila školského koncoročného výletu v Košiciach. Tam sme navštívili najväčšiu zoologickú záhradu. Užili sme si krásny slnečný deň, plný zábavy, smiechu a získalu sme nové informácie o ZOO a jej obyvateľoch.
ZOO Košice
   Predposledný deň školského vyučovania sme sa vybrali hľadať poklad, ktorý sa ukrýval v útrobách storočnej lipy v areáli SOŠD. Zúčastnili sa ho žiaci prvého až tretieho ročníka, ktorí mali za úlohu vyriešiť úlohy na šiestich stanovištiach. Po veľmi zábavných a namáhavých aktivitách si víťazný tím III.A triedy pochutnali na sladkej chladiacej odmene. Okrem hľadania pokladu prebiehal v telocvični medzitriedny futbalový zápas, ktorého víťazom sa stala I.D trieda a odniesla si putovný pohár, diplomy a medaily. Po hľadaní pokladu si mohli žiaci zahrať golf, občerstviť sa a doplniť energiu domácimi koláčikmi, či kúpiť maličkosť na burze s názvom "Odlož mobil" na podporu športových aktivít žiakov na škole. Ďakujeme za úžasnú náladu všetkým!!!
Hľadanie pokladu
Srdečne blahoželáme!
Oceňovanie pedagógov ŽSK 2022    Dňa 7. apríla 2022  bolo pri príležitosti Dňa učiteľov  Žilinským samosprávnym krajom v Žiline udelené ocenenie učiteľom  za ich obetavú a výnimočnú prácu. Medzi 30 ocenenými pedagógmi bola aj naša pani riaditeľka PhDr. Jarmila Matejčíková.