Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Akcie školy 2022/2023
Ing. Katarína Lengyelová
Mgr. Petra Taldová, Mgr. Michaela Chovancová, Mgr. Viera Kolesárová, Mgr. Adrián Šucha
Ing. Melánia Prušková
Ing. Andrea Rendeková
Ing. Katarína Lengyelová
   Vo štvrtok 20. októbra 2022 sa v našej škole uskutočnil workshop o environmentálnych rizikách, ktorý organizuje Žilinská univerzita v rámci medzinárodného projektu ENVIEDU. Workshop bol zameraný na problematiku environmentálneho ohrozenia. Informácie o tejto aktuálneja zaujímavej téme boli sprostredkované pútavou formou našim žiakom z III. AO triedy.
Workshop o enviromentálnych rizikách
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 27.09.2022 sme reprezentovali SOŠD Martin-Priekopa na BURZE POVOLANÍ v Tvrdošíne, a na akcii  Ministerstva dopravy SR "Študuj dopravu" v Trnave
Burza povolaní v Tvrdošíne, a akcia Ministerstva dopravy SR "Študuj dopravu" v Trnave
   20. septembra 2022 sme sa zúčastnili akcie: Prezentácia stredných škôl na Hviezdoslavovom námestí v Námestove. Našu školu predstavili žiakom základných škôl z Námestova a okolia, ich rodičom aj prítomným výchovným poradcom Ing. Katarína Lengyelová a Tadeáš Straka (III.AO). Aj napriek nepriazni počasia sme nemali núdzu o záujemcov. Všetci dostali informačný letáčik, odpoveď na svoje otázky a pozvánku na DOD.
Prezentácia stredných škôl Námestovo
   Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti a cieľom je podporiť nielen jazykovú, ale i kultúrnu rozmanitosť, motivovať ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky. Aj naša škola sa zapojila  do programu Európskej komisie a Európskeho centra pre moderné jazyky.  Program plný zaujímavostí z európskych krajín a ich jazykov sme mali možnosť absolvovať aj dištančnou formou.  V kvíze „Kde som?“ si jednotlivé triedy mali možnosť zasúťažiť.    Žiaci museli zapojiť svoje jazykové kompetencie a virtuálnu lupu ako nápovedu, aby zistili podľa fotografie, v ktorom štáte sa nachádzajú.   Prejavili výborné detektívne schopnosti a zmysel pre detail pri lúštení 20 záhad. Avšak najlepšie skóre získala IV.A, a to takmer stopercentnú úspešnosť. Všetkým žiakom ďakujeme za veselú atmosféru a žiakom IV.A gratulujeme.
Európsky deň jazykov 26.9.2022 – Deň plný aktivít a zábavy
   Dňa 14.10.2022 sa konala v ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom burza stredných škôl.
Burza stredných škôl - Kláštor pod Znievom
   Od 10. 10. do 14.10. 2022 sa vybraní študenti duálneho vzdelávania z dopravných škôl Martin Priekopa, Košice, Trenčín a Bratislava zúčastnili kempu v Strečne, ktoré zorganizovali ŽSR. Študenti absolvovali rôzne prednášky, kvízy, navštívili rôzne zaujímavé a náučné miesta. Odniesli si mnoho zážitkov a nové kamarátstva.
Kemp v Strečne
   Dňa 18.10. 2022 sa naša škola zúčastnila Burzy stredných škôl v Dolnom Kubíne, v MKS. Naši asistenti Tadek a Matúš sa veľmi profesionálne venovali nádejným uchádzačom o štúdium na našej škole. Záujem o informácie o nových učebných odboroch, mali okrem žiakov, ich rodičov, výchovných poradcov aj samotné pracovníčky CPPPaP. Veríme, že sme našou ponukou niektorých deviatakov oslovili, a budúci školský rok sa stretneme s nimi školských laviciach.
Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne
   V stredu 19. 10. 2022 sme sa zúčastnili Burzy informácií 2022 v športovej hale Koniareň v Ružomberku. Ing. Katarína Lengyelová, JUDr. Gabriela Skypalová za pedagógov a žiaci III.AO Marta Planietová a Matej Kaša za žiakov. Výchovným poradcom, žiakom ôsmych a deviatych ročníkov z Ružomberka a okolia sme predstavili našu školu, študijné aj učebné odbory, zodpovedali na všetky ich otázky. Upozornili sme hlavne na nový študijný odbor Rušňovodič. Návštevníci nášho stánku si mohli aj vyskúšať zapojenie elektrického obvodu alebo sa mohli zahrať na železničiarov a postaviť vlakovú cestu. Tešíme sa že niektorí z deviatakov rozšíria budúci školský rok rady našich študentov.
Burza informácií 2022 Ružomberok
   Dňa 26.10. 2022 sme sa zúčastnili na Burze povolaní v meste Liptovský Mikuláš. Naši žiaci Damián a Filip sa ochotne venovali žiakom končiacich ročníkov, aby ich informovali o pozitívach štúdia na našej škole a našich učebných odboroch. Stretli sme sa so zaujímavými otázkami, ohľadom pokračovania v štúdiu na VŠ po ukončení našej školy, a uistili sme žiakov, že pre niektoré fakulty sme veľmi dobrým odrazovým mostíkom pre úspešné pokračovaie.
Burza povolaní v meste Liptovský Mikuláš
   Bubnovačka už 9-ty rok upozorňuje ma dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporuje v spoločnosti tému včasnej prevencie. Násilie sa týka nás všetkých a vysporiadať sa s ním môžme tak, že ho nebudeme prehliadať a bagatelizovať. Deti pred násilím ticho nechráni, ale naša zodpovednosť a otvorené srdcia áno. A preto: "Aby bolo deti lepšie počuť." sa žiaci našej školy z I.A, I.AB a z II.D zapojili do BUBNOVAČKY.
Bubnovačka "Aby bolo deti lepšie počuť."