Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - dielne pre strojné a ručné spracovanie kovov
   Pracovisko ručného a strojného obrábania je vlastne všade, kde nájdete našich prvákov, lebo oni všetci v technických odboroch sa v počiatku na pracoviskách odborného výcviku zoznamujú s meraním meradlami a meracími prístrojmi, zisťujú čo to je orysovať kov, či opracovať drevo a plast. Aj ohýbanie a rovnanie sa dá robiť strojom, ale aj ručne. Zistiť čo je kedy vhodné a lepšie sa naučia naši žiaci už v prvom ročníku. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností  umožňuje vo vyšších ročníkoch zvládnuť náročnejšie požiadavky v odbore a zameraní. Naučené vedomosti a získané zručnosti uplatnia v praxi.