Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - dielne pre strojné a ručné spracovanie kovov
Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností  umožňuje vo vyšších ročníkoch zvládnuť náročnejšie požiadavky v odbore  a zameraní.
Aj ohýbanie a rovnanie sa dá robiť strojom, ale aj ručne. Zistiť čo je kedy vhodné  a lepšie sa naučia  naši žiaci už v prvom ročníku.
Pracovisko ručného a strojného obrábania je vlastne všade, kde nájdete našich prvákov. Lebo oni  všetci v technických  odboroch sa  v počiatku na pracoviskách odborného výcviku zoznamujú s meraním meradlami a meracími prístrojmi, zisťujú čo to je orysovať kov, či opracovať drevo a plast.
Naučené vedomosti a získané zručnosti uplatnia v praxi.