Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vzdelávanie
INFORMÁCIA PRE RODIČOV Vstup do elektronickej žiackej knižky vyžaduje prihlasovacie meno a heslo, ktoré obdržíte na 1.rodičovskom stretnutí v školskom roku. V prípade, že máte záujem o skorší vstup, kontaktujte triedneho učiteľa Vašej dcéry/syna a dohodnite si spôsob prevzatia. Prajeme si vzájomne, aby žiacka knižka prispela ku zvýšeniu informovanosti o prospechu žiakov a najmä ku zlepšeniu ich výsledkov. S pozdravom:   pedagogickí zamestnanci SOŠD Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Školský vzdelávací program