Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Jesenný zber papiera 2023
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V mesiaci október sme sa zapojili do súťaže „Jesenného zberu papiera 2023“, ktorú vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra. Martin. Krásna myšlienka vzbudila záujem u žiakov, rodičov ale aj zamestnancov školy, ktorí sa takýmto spôsobom mali možnosť zbaviť nepotrebného papiera z domácností a zároveň tak podporiť krásnu myšlienku.  Podarilo sa nám vyzbierať 645 kg starého papiera, ktorý ďalej pôjde na recykláciu a dostane svoju novú podobu. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili!  Za našu školu sa žiakom s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera stal Šimon Ferenčák z II.A triedy. Cenu mu prišli odovzdať zástupcovia z firmy Brantner Fatra Martin a my sa taktiež pripájame ju gratulácii. Zároveň si odmenu zaslúžili aj žiaci Dominik Blažečka I.R, Alexandra Lukáčová I.BCOD, Filip Šajdák III.AB ktorí taktiež svojou iniciatívou a usilovnosťou prispeli značným množstvom do súťaže zberu starého papiera.