Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Olympiáda o verejnej správe
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Žiaci IV.O triedy sa 19.10.2023 zúčastnili elektronického kola Olympiády o verejnej správe. Vedomostnú súťaž organizovala  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV). Bola určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl na celom Slovensku. Zámerom súťaže bolo dostať do povedomia študentov stredných škôl na Slovensku problematiku fungovania verejnej správy na Slovensku so zameraním na územnú samosprávu (aj na samosprávne kraje). Aj napriek tomu, že do tejto súťaže sa naši žiaci zapojili prvý krát a nepodarilo sa im postúpiť do semifinálového kola, obsadili v rámci regionálnej skupiny STRED ( Banskobystrický a Žilinský kraj) 18. miesto  (tím v zložení Lucia Steinerová, Adriana Vraniaková, Filip Vojčiniak) a 21. miesto (tím v zložení Marta Planietová, Zuzana Lahutová). Súťažiacim gratulujeme!