Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Olympiáda v anglickom jazyku
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 1.12.2023 prebehlo vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorú sme zorganizovali 9.11.2023. Olympiády sa zúčastnilo 29 žiakov a z nich bolo 23 úspešných riešiteľov. Na 3. mieste sa umiestnil žiak I.R Sebastián Líška, na 2. mieste žiak IV.AO Matúš Danihel a na 1. mieste žiak IV.AO Matúš Dulla, ktorý postupuje ďalej do okresného kola. Pre všetkých riešiteľov sme si pripravili sladkú odmenu a pre prvých troch víťazov aj vecné ceny. Víťazom srdečne blahoželáme a veľmi sa tešíme na ďalšie anglické súťaže na našej škole!
Mgr. Chovancová, Mgr. Taldová, Mgr. Kolesárová
Oympiáda v anglickom jazyku – druhé miesto! V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v šk. roku 2023/24 nás úspešne reprezentoval Matúš Dula /IV.AO/ a získal nádherné druhé miesto. Ďakujeme a srdečne blahoželáme!