Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vyhodnotenie súťaže Objav PEDAS- Študuj dopravu- Zelená doprava
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 28.6.2023 sme sa spolu s I.A triedou zúčastnili vyhodnotenia súťaže Objav PEDAS- Študuj dopravu- Zelená doprava na Žilinskej univerzite v Žiline, aby sme podporili žiaka našej školy, Mateja Kolbaského z I.COD, ktorý sa v súťaži umiestnil na 8. mieste so svojim projektom Návrhy na ekologickejšiu dopravu v mojom meste /obci (okolí). Okrem diplomu a pochvaly si odniesol aj výhru v podobe plavby po rieke Dunaj. Víťazovi srdečne blahoželáme.
Mgr. Chovancová, Ing. Liška