Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Posledná Kahoot výzva – Last Kahoot Challenge
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Štvrtok 25.5.2023 bol posledný vyučovací deň pre našich štvrtákov /IV.A/ pred oficiálnou rozlúčkou a odchodom na akademický týždeň. Na hodine anglického jazyka sme opakovanie na ústnu časť maturitnej skúšky zorganizovali formou súťaže na platforme Kahoot a nazvali Posledná Kahoot výzva – Last Kahoot Challenge.  Žiaci bojovali o víťazné sladké odmeny vo vedomostných kvízoch so cťou a s úsmevom na tvári.  Veríme, že na poslednej skúške, ktorá ich ešte čaká,  všetci uspejú.  Držte sa!!!
Mgr. Taldová, Mgr. Chovancová