Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Informatický Bobor 2023
1. Peter Janči         I.A 2. DominikMarček I.A 3. TobiasTomka I.A 1. Alex Ujček IV. BC 2. Marián Smolár III.D 3. Jakub Palik III.D
Ďakujeme všetkým zúčastneným. V Martine – Priekope 10. 11. 2023
Ing. Katarína Lengyelová školský koordinátor
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnil 17. ročník medzinárodnej súťaže iBobor. Žiaci našej školy súťažili v 2 kategóriách : Senior = žiaci 3. a 4. ročníkov dňa 7. 11. 2023 a Junior = žiaci 1. a 2. ročníkov dňa 9. 11. 2023. Za našu školu sa zúčastnilo 19 žiakov v kategórii Senior (z tried III.D, a IV.BC) a 77 žiakov v kategórii Junior (z tried I.A, I.BCOD, II.A, II.AB a II.COD). Najúspešnejší v rámci našej školy boli žiaci: Kategória Juniori: Kategória Senior: