Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Generácia €uro
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Do stredoškolskej medzinárodnej súťaže Generácia €uro, ktorú v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka (ECB) a na Slovensku zastrešuje Národná banka Slovenska (NBS) sa zapojili z našej školy dva tímy zo žiakov II.COD v zložení Martin Horecký, Stela Kubíková, Viktória Košťanová, Adam Sebastian Ilgo, Natália Tkáčová a IV.O v zložení Filip Vojčiniak, Adriana Vraniaková, Zuzana Lahutová, Marta Planietová, Tadeáš Straka, Lucia Steinerová. Úlohou súťažiacich bolo prelúskať sa náročnými otázkami týkajúcimi sa úlohami ECB, NBS. Cieľom súťaže je rozšíriť povedomie študentov o Eurosystéme. Vyhodnotenie výsledkov prebehne do 8.12.2023, kde sa jednotlivé tímy dozvedia, či ich bude čakať ďalšia postupová práca v podobe spracovania zadania na aktuálnu ekonomickú tému.