Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
FiNNkvíz
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  Nadácia NN ľudom  pripravila 23. 11. 2022 prostredníctvom aplikácie EduPage  súťaž pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl s názvom FiNNkvíz. Účelom tejto nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Do tejto súťaže sa zapojili aj vybraní študenti z tried 1. AOC, 1. AB, 2. AOC, 2. AB.  Súťaž bola plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti.  Študenti hravou formou získali  nielen nové vedomosti,  ale mohli zabojovať aj o lákavé finančné ceny. V každom kraji boli vyhodnotení traja najlepší študenti, ktorí získali 200 €, 100 € a 50 €. Z počtu 900 súťažiacich vrámci kraja sa z našich žiakov najlepšie umiestnili na 12.mieste Filip Valjašek z I.AB, na 24. mieste Lukáš Vydra z II.AB a na 26. mieste Viktória Dotková z II.AOC. Všetkým súťažiacim, ktorí sa do súťaže zapojili srdečne gratulujeme!