Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Finančná olympiáda
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Od 6. novembra 2023 sa postupne žiaci I.R, I.C, II.C, II.O, III.C, III.O triedy zúčastnili I. otvoreného kola súťaže Finančná olympiáda, v ktorej si mali možnosť otestovať svoje finančné vedomosti. Na základe dosiahnutého času, počtu správnych odpovedí a umiestnenia vrámci zapojených súťažiacich z celého Slovenska majú možnosť postúpiť do druhého kola súťaže, ktoré sa uskutoční od 26.2.2024 do 7.4.2024. Súťažiacim držíme palce!.