Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
13.ročník Enersol.SK 2022/2023
ENERSOL SK
10.ročník Enersol.SK 2019/2020
11.ročník Enersol.SK 2020/2021
9.ročník Enersol.SK 2018/2019
6.ročník Enersol.SK 2015/2016
7.ročník Enersol.SK 2016/2017
8.ročník Enersol.SK 2017/2018
12.ročník Enersol.SK 2021/2022
14.ročník Enersol.SK 2023/2024