Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
   Krajské kolo 14. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL SK sa uskutočnilo v našej škole v pondelok 18. marca 2024. Projekt Enersol je zameraný na oblasti úspory elektrickej energie, využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie a znižovania emisií v doprave.    Súťažilo sa v troch kategóriách – hlavnej, tvorivej a propagačnej. Zúčastnili sa štyri stredné odborné školy Žilinského samosprávneho kraja: SOŠD Martin-Priekopa, SOŠE Žilina, SOŠS Liptovský Mikuláš a SŠ Nižná. V hlavnej kategórii bolo prihlásených 6 prác, v tvorivej 3 a v propagačnej 2. Práce hodnotila trojčlenná krajská hodnotiaca komisia v zložení: predseda OHK - Ing. Alena Skrisová, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina a členovia OHK - Ing. Gabriela Vronková, SOŠS Liptovský Mikuláš, Ing. Dagmar Muthová, SOŠE Žilina. Do celoštátneho kola postúpili dve najlepšie práce z každej kategórie.    Našu školu reprezentovali Viktória Košťanová a Stela Kubíková z II.COD s prácou Eko courier bike a Dávid Frnda s Filipom Šajdákom z III.AB s prácou Energie budúcnosti. Obe práce súťažili v hlavnej kategórii a skončili na peknom štvrtom mieste. Gratulujeme. Poďakovanie patrí aj majsterke OV Veronike Čupalovej a Ing. Želke Abrosimovovej za pomoc, ktorú našim súťažiacim poskytli pri príprave prác.
Ing. Katarína Lengyelová, predseda KK
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
13.ročník Enersol.SK 2022/2023
ENERSOL SK
10.ročník Enersol.SK 2019/2020
11.ročník Enersol.SK 2020/2021
9.ročník Enersol.SK 2018/2019
6.ročník Enersol.SK 2015/2016
7.ročník Enersol.SK 2016/2017
8.ročník Enersol.SK 2017/2018
12.ročník Enersol.SK 2021/2022
14.ročník Enersol.SK 2023/2024