Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Doprava hrou 21.3.2024
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 21.3. 2024 sa na našej škole uskutočnila súťaž "Doprava hrou". Študenti si v teste overili teoretické vedomosti,  vyskúšali si v železničných programoch správne zostavenie vlaku, jeho očíslovanie, predvídaný odchod a prepravu vlakov z východzej ŽST do cieľovej ŽST. Operátori prevádzky a ekonomiky dopravy a študenti nadstavbového štúdia súťažili v 2. kategóriách. V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Kolbaský Matej, na 2. mieste Lučanová Jessica, na 3. mieste Rác Denis, v 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Maro Tomáš, na 2. mieste Rakovan Matej a na 3. mieste Kolárik Peter. Víťazom srdečne blahoželáme.
Ing. Melánia Prušková