Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školské kolo súťaže BOZP 16.4.2024
 Ing. Prušková Melánia
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 16.4.2024 sa na našej škole SOŠD Martin Priekopa konalo školské kolo súťaže BOZP. Naši študenti si overili znalosti z bezpečnosti pri práci. Na 1. mieste sa umiestnil Kolbaský Matej, na 2. Šimko Dávid a na 3. Müller Rastislav. Víťazom blahoželám. Ďakujem všetkým študentom za účasť na súťaži, taktiež ďakujem za pomoc pri hodnotení kolegyniam Čupalovej Veronike a Bc. Kerhátovej Vierke.