Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Beh do Strečnianskych schodov 12.5.2022
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 12.5.2022 sme sa zúčastnili 25. ročníka BEHU DO STREČIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov z našej školy. Najlepšie sa umiestnil Radovan Jančuška, ktorý skončil na krásnom 21. mieste z 85 - tích pretekárov.