Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Aktuality
Stravovanie v jedálni SOŠD Martin-Priekopa Upozorňujeme rodičov žiakov našej školy na výhodné stravovanie ponúkané školskou jedálňou. Pripomíname, že  pravidelným stravovaním zabezpečujete svojim deťom zdravú výživu. Denne  pre stravníkov jedálne pripravujeme možnosť výberu z dvoch hlavných jedál výbornej kvality.  Strava je pestrá, vynikajúcej vitamínovej hodnoty (šaláty z čerstvej zeleniny). Cena stravného lístku je  1,12 €. Príďte, vyskúšajte a dobrú chuť!
Rozhodnutím riaditeľky SOŠD Martin-Priekopa z dôvodu organizačných zmien v ŠI sa v školskom roku 2017/2018 od 01. 01. 2018 mení termín odchodu žiakov zo školského internátu k rodičom v piatok zo 16,00 hod. na 15,00 hod.! Uvedená zmena platí do odvolania riaditeľkou školy. PhDr. Jarmila Matejčíková  riaditeľka SOŠD a ŠI
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa