Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Nepotrebuješ ma? Zhodnocuj!
   Realizáciou projektu sme sa snažili naplniť ciele, ktoré sme si určili a ktoré boli zamerané na postupnom budovaní pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, na pozdvihnutie povedomia o negatívnych dôsledkoch nášho konzumného života a aj napriek tomu, že sa snažíme podporovať žiakov, ale aj ostatných zamestnancov k triedeniu odpadu, neznamená to, že sa správame rozumne. Z množstva vytvoreného odpadu dokážeme vytvoriť nové produkty, ktorým buď dáme novú šancu ako napríklad pri oblečení alebo vytvoríme úplne niečo nové. Projekt, ktorý sa niesol v duchu „Nepotrebuješ? Nevyhadzuj! Zhodnocuj!“ priniesol nápady, s ktorými prišli buď už samotní zamestnanci školy alebo žiaci a ktoré sa nám podarilo zrealizovať. Vyrobili sme si vlastné kompostéry z prírodných materiálov. Na jar ich umiestnime do areálu školy budeme vyrábať kvalitný kompost, ktorý získame z našich priestorov a ktorý zároveň vrátime späť do zelených a kvetinových záhonov vybudovaných v našom školskom areáli. Z malých štuplíkov sme vytvorili nové dizajnové odpadkové koše, ktoré už svojou samotnou farbou určujú na aký odpad sa budú používať. V priestoroch školy sme rozmiestnili nádoby na separovaný zber tak, aby boli dostupné či už žiakom na teoretickom vyučovaní, odbornom výcviku alebo internáte. Spolupracovali sme so ZŠ Kronera, kde si žiaci druhého ročníka našej strednej odbornej školy pripravili prednášku a rôzne aktivity pre žiakov druhého ročníka základnej školy. Vekový rozdiel v tomto prípade nezohrával žiadnu rolu, triedili a zachraňovali sme našu planétu v podobe rôznych aktivít a súťaží rovnako odhodlane.
ENVIROPROJEKT