Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2019 - 2020
OK v cezpoľnom behu 12.09.2019 (Dňa 12.09.2019 naša škola pod hlavičkou SAŠ na školách zorganizovala už tradične OK v cezpoľnom behu v priestoroch Jedľovín. Naše chlapčenské družstvo obsadilo 5. miesto a najlepším jednotlivcom sa stal žiak IV.A triedy Patrik Bielik, ktorý sa umiestnil v silnej konkurencii na 7. mieste.
KOŽZ III.D V dňoch 18.10., 22.-23.10 2019 sa konal KOŽZ triedy III.D dennou dochádzkou. Žiaci okrem plnenia technických disciplín spoznávali okolie Jedľovín a a podnikli vychádzku smer Martinské hole na delo- pamätník SNP.
OK vo futsale 07.11.2019 Dňa 07.11.2019 sa družstvo chlapcov SOŠD Martin- Priekopa zúčastnilo na okresnom kole žiakov SŠ vo futsale, kde v silnej konkurencii obsadili 5. miesto.
OK vo florbale 13.11.2019 Dňa 13.11.2019 sa družstvo chlapcov SOŠD zúčastnilo okresného kola vo florbale. V silnej konkurencii sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny a zasiahnuť do ďalších bojov.
TURČIANSKI SILÁCI 21.11. 2019  Dňa 21.11.2019 sa družstvo chlapcov SOŠD zúčastnilo na súťaži „TURČIANSKI SILÁCI“ v zložení: Milan Lesay, Alex Fečko, Roman Škvarka, Ivan Fleischhacker, Róbert Rúrik. V silnej konkurencii 7 zúčastnených škôl sme v súťaži družstiev obsadili 3. miesto. V súťaži jednotlivcov v hodnotení postavy zvíťazil Alex Fečko. Na druhom mieste v svojej vekovej kategórii sa umiestnil Milan Lesay.
Novoročný medzitriedny futsalový turnaj 10.1.2020 Dňa 10.01.2020 sa uskutočnil na našej škole Novoročný medzitriedny futsalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Žiaci hrali v zmysle fair- play a so zanietením. Umiestnenie tried: 3. miesto II.D, 2. miesto II.A. 1. miesto III.BC
V dňoch 17.02.2020- 21.02.2020 sa konal TVLK prvých ročníkov. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov I.A, I.BCO a I.D. Kurz sa už tradične uskutočnil v Starej Lesnej v Penzióne Domino, ktorý je umiestnený pod malebnými končiarmi Vysokých Tatier. Pod vedením inštruktorov žiaci absolvovali základný a zdokonaľovací lyžiarsky a snowboardový kurz. Prvý deň sme ich podľa výkonnosti rozdelili do  troch družstiev, kde podľa inštrukcií pracovali na nových pohybových zručnostiach resp. zdokonaľovali sa. Počasie bolo krásne, žiaci snaživí a tým sme  splnili všetky stanovené výchovné aj vzdelávacie ciele. ciele