Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2019 - 2020
   OK v cezpoľnom behu 12.09.2019 (Dňa 12.09.2019 naša škola pod hlavičkou SAŠ na školách zorganizovala už tradične OK v cezpoľnom behu v priestoroch Jedľovín. Naše chlapčenské družstvo obsadilo 5. miesto a najlepším jednotlivcom sa stal žiak IV.A triedy Patrik Bielik, ktorý sa umiestnil v silnej konkurencii na 7. mieste.
   KOŽZ III.D V dňoch 18.10., 22.-23.10 2019 sa konal KOŽZ triedy III.D dennou dochádzkou. Žiaci okrem plnenia technických disciplín spoznávali okolie Jedľovín a a podnikli vychádzku smer Martinské hole na delo- pamätník SNP.
   OK vo futsale 07.11.2019 Dňa 07.11.2019 sa družstvo chlapcov SOŠD Martin- Priekopa zúčastnilo na okresnom kole žiakov SŠ vo futsale, kde v silnej konkurencii obsadili 5. miesto.
   OK vo florbale 13.11.2019 Dňa 13.11.2019 sa družstvo chlapcov SOŠD zúčastnilo okresného kola vo florbale. V silnej konkurencii sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny a zasiahnuť do ďalších bojov.
   TURČIANSKI SILÁCI 21.11. 2019  Dňa 21.11.2019 sa družstvo chlapcov SOŠD zúčastnilo na súťaži „TURČIANSKI SILÁCI“ v zložení: Milan Lesay, Alex Fečko, Roman Škvarka, Ivan Fleischhacker, Róbert Rúrik. V silnej konkurencii 7 zúčastnených škôl sme v súťaži družstiev obsadili 3. miesto. V súťaži jednotlivcov v hodnotení postavy zvíťazil Alex Fečko. Na druhom mieste v svojej vekovej kategórii sa umiestnil Milan Lesay.
   Novoročný medzitriedny futsalový turnaj 10.1.2020 Dňa 10.01.2020 sa uskutočnil na našej škole Novoročný medzitriedny futsalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Žiaci hrali v zmysle fair- play a so zanietením. Umiestnenie tried: 3. miesto II.D, 2. miesto II.A. 1. miesto III.BC
V dňoch 17.02.2020- 21.02.2020 sa konal TVLK prvých ročníkov. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov I.A, I.BCO a I.D. Kurz sa už tradične uskutočnil v Starej Lesnej v Penzióne Domino, ktorý je umiestnený pod malebnými končiarmi Vysokých Tatier. Pod vedením inštruktorov žiaci absolvovali základný a zdokonaľovací lyžiarsky a snowboardový kurz. Prvý deň sme ich podľa výkonnosti rozdelili do  troch družstiev, kde podľa inštrukcií pracovali na nových pohybových zručnostiach resp. zdokonaľovali sa. Počasie bolo krásne, žiaci snaživí a tým sme  splnili všetky stanovené výchovné aj vzdelávacie ciele. ciele
   KOŽZ tried III.A a III.BC 23.09.- 27.09.2019 V dňoch 23.09.- 27.09.2019 sa konal KOŽZ tried III.A a III.BC internátnou formou v Starej Lesnej. Kurzu sa zúčastnilo 24 žiakov pod vedením p. Hanečákovej a p. Zacharovej. V pomerne krátkom čase sa nám podarilo sprostredkovať žiakom krásu našich Tatier. Za 3,5 dňa sme prešli cca. 55 kilometrov. Videli sme: Štrbské pleso, Popradské pleso, stáli sme pod Lomnickým štítom, navštívili Zamkovského chatu, Rainerovu útulňu a z Hrebienka pozemnou lanovkou sme sa presunuli do Starého Smokovca. Tretí deň sme sa zaoberali streľbou so vzduchovky, hodom granátom na cieľ, určovaním azimutu. Štvrtý deň sme absolvovali najdlhšiu túru 20km z Bielej vody na chatu pri Zelenom plese, odtiaľ na Trojrohé a biele plesá a následne do Bielej vody. Počasie nám počas celého pobytu prialo.