Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
   Účelové cvičenie. Dňa 05.06.2019 sme pre našich žiakov organizovali účelové cvičenie, kde sa žiaci oboznámili s technikou a prácou našich hasičov. Táto akcia bola spojená aj s vychádzkou. ÚC sa zúčastnili triedy druhých ročníkov.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2018 - 2019
Florbalový medzitriedny turnaj. Dňa 17.04.2019 sa v rámci SOŠD konal florbalový medzitriedny turnaj, kde na 1. mieste sa umiestnila III.BC trieda,  na druhom mieste II.BC a na 3.-4. mieste I.D a II.Ao. KOŽZ Stará Lesná. V dňoch 01.10.- 05.10.2018 sa uskutočnil KOŽZ triedy III.A v Starej Lesnej za účasti ozbrojených síl SR. Dozor a ostatné aktivity  vykonávali Mgr. Jana Hanečáková a Mgr. Viera Kolesárová. Príslušníci ozbrojených síl pútavou formou priblížili našim žiakom prácu v misiách,  pracovali s nimi na stanovištiach a spoločne sme uskutočnili azimutové preteky. Najväčší úspech mala nočná vychádzka spojená s určovaním  azimutu a s pomôckami na nočné videnie. Ďakujeme.
    OK v atletike stredných škôl. Dňa 30.04.2019 sa žiaci SOŠD Martin- Priekopa zúčastnili na OK v atletike stredných škôl. Zaujímavý je postup žiaka III.A Patrika Bielika na  krajské kolo v disciplíne beh na 800 m. Žiak III.BC Samuel Majer obsadil v behu na 3000m pekné 4. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
    Branný súboj študentov. Dňa 17.05.2019 sa naše družstvo chlapcov zúčastnilo 3. ročníka regionálneho kola „Branného súboja študentov“, ktoré sa konalo v Kysuckom Novom Meste za účasti 9 družstiev z regiónu. Obsadili sme pekné 4. miesto. Družstvo plnilo silové disciplíny, teoretický test z histórie Slovenska a OS SR, 12 minútový beh, ošetrenie zraneného v zamorenom území a topografické úlohy. Pekným spestrením boli ukážky boja z blízka, výcvik psa, prezentácia čestnej stráže prezidenta a OZ SR. Veríme, že na budúci rok dostaneme pozvánku a získame najvyššie ocenenie, účasť družstva na 48 hodín na Lešti, kde sa žiaci oboznámia s najznámejším vojenským výcvikovým strediskom OS SR na Slovensku.
    Účelové cvičenie prvých ročníkov. Dňa 16.05.2019 sa konalo účelové cvičenie prvých ročníkov. K jeho úspešnému priebehu prispela spolupráca s OS SR, ktoré pre žiakov pripravili atraktívne stanovištia zamerané na topografiu, protichemickú prípravu zdravotníctvo a výzbroj a výstroj našej armády.
    Lyžiarsky kurz prvých ročníkov. V dňoch 26. 02.- 01.03. 2019 sa konal lyžiarsky kurz prvých ročníkov v malebnom prostredí Tatier. Zúčastnilo sa ho 29 žiakov.  Kurz splnil svoje  výchovné aj vzdelávacie ciele. Žiaci mali možnosť lyžovať pod Lomnickým štítom a v deň, keď nepremávali lanovky spoznať aj inú lokalitu Starý Smokovec. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na Hrebienok, pokračovali ďalej na Rainerovu chatu a cestou späť sme obdivovali výtvory umelcov z ľadu.