Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - autodielne
Súčasťou školských dielní je autoservis, v ktorom žiaci získavajú praktické vedomosti z diagnostiky a opráv automobilov, ktoré uplatňujú v rámci odbornej praxe v renomovaných servisoch FIAT, GALIMEX, NISSAN, SECO, RENAULT, CITROEN, OPEL.
Vyhodnotenie nameraných hodnôt  z nastavovania geometrie náprav.
Diagnostika zapaľovacieho systému spaľovacieho motora.
Žiaci pracujú pri opravách automobilov pod dohľadom odborných inštruktorov. Svoje teoretické a praktické vedomosti využívajú pri kontrole a nastavovavní brzdového systému.
Diagnostika motora motorového vozidla a zisťovanie porúch.
Spoznávanie centrálneho uzamykania  a imobilizéra bolo cieľom našich majstrov pri vytvorení zobrazeného pracoviska.
Pomôcka na obrázku je určená pre objasnenie činnosti, realizáciu diagnostiky porúch a následné opravy prístrojového panela.
Pre názornú výučby elektroinštalácie je pripravený funkčný panel obvodov  a svetelnej signalizácie – práca našich majstrov.