Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Výchovný poradca
Mgr. Viera  Kolesárová - výchovná poradkyňa konzultačné hodiny: štvrtok: 7:30-10:00 Stretnutia so zákonnými zástupcami žiakov po telefonickom dohovore. Mgr. Viera Kolesárová - špeciálna pedagogička konzultácie:
tel. kontakt: 043/4281486
tel. kontakt: 043/4281486
Ak by si sa cítil(a) sám(a), opustená, zmätený(á), nešťastný (á) a sklamaný(á), môžeš anonymne a bezplatne nájsť pomoc aj na týchto linkách: Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk/ Internetová poradňa pre mladých: https://ipcko.sk/
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa