Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský podporný tím
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Mgr. Viera  Kolesárová - špeciálna pedagogička a hlavná koordinátorka ŠPT
   Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v prepojení so zmenami školského zákona zaviedol v par. 84a) pojem „školský podporný tím“ (ŠPT) na označenie tímu odborných zamestnancov a školského špeciálneho pedagóga, príp. iného pedagogického zamestnanca. Úlohou tohto tímu je poskytovať predovšetkým systémovú podporu v škole, nastavenie a rozvoj inkluzívnej kultúry vrátane implementácie do školského vzdelávacieho programu a poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov. Podporný tím na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine tvoria nasledovní pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Petra Taldová - výchovná poradkyňa
PaedDr. Libuša Bartková – koordinátorka  prevencie
Ing. Ľubica Bednárová – kariérová poradkyňa
Máte otázky? Napíšte nám email alebo zavolajte na tel.č.  043/4281486. Radi Vám pomôžeme.
KATALÓG PODPORNÝCH OPATRENÍ
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORNÉHO OPATRENIA