Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Maturita 2022
Milí maturanti, v prílohách nájdete informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2021/2022.
Maturita 2022 – Informácie o maturite pre SOŠ a konzervatóriá ( pre žiakov, rodičov)
Všetky informácie nájdete aj na stánkach NÚCEM
MATURITA 2022 V SOŠD MARTIN-PRIEKOPA
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa