Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne a náhradné termíny externej časti maturitnej skúšky  - EČ MS a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky - PFIČ MS. Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023
MATURITNÉ SKÚŠKY 2022/2023
Testovanie
Termíny
Predmet
Riadny termín
14.3.2023
3. - 5.4.2023
slovenský jazyk a literatúra anglický jazyk matematika
slovenský jazyk a literatúra
15.3.2023
anglický jazyk
16.3.2023
matematika
Náhradný termín
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2023
Odbor
Termín
Ústna forma internej časti  maturitnej skúšky 2023      5. – 9. jún 2023
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
2697 K 3758 K 2684 K 2675 L 02 3757 L 3759 K
mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika operátor prevádzky a ekonomiky dopravy bezpečnostné systém v doprave a priemysle elektrotechnika – výroba prevádzka strojov a zariadení dopravná prevádzka komerčný pracovník v doprave
17.4.2023 – 20.4.2023 20.4.2023 – 21.4.2023 3.5.2023 – 4.5.2023 25.4.2023 26.4.2023 4.5.2023 – 5.5.2023