Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa
2018
2018