Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa
2018

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Zmluvy
2018
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
043/2018 (29.06.2018) - Zmluva o poskytnutí grantu
071/2018 (28.12.2018) - Zmluva o spolupráci
a
b